Jeg har netop læst, at kun 1/3 af medarbejdere er topmotiverede. Kun én tredjedel! Det vil sige, at 2/3 mener, at deres motivation kunne være meget højere.

Her kan man da tale om et vanvittigt stort Room for Improvement! En mulighed, der vil kunne aflæses i arbejdsglæde og positive udslag på bundlinjen.

Når man så lægger til, at hovedparten af de topmotiverede medarbejdere er ledere – ja, så rejser spørgsmålet sig: Hvad kan I opnå sammen, hvis også dine medarbejdere var topmotiverede?

High performance teams need high engaged people

Ja, vi ved det godt allesammen. Når vi er motiverede, engagerer vi os mere og præsterer langt bedre.

Al forskning peger på, at indre motivationsfaktorer som medbestemmelse, relationer og brug af personlige styrker afgør, om medarbejderne performer optimalt. Ydre faktorer, som økonomisk belønning, KPI’er og bonusmål er ikke tilstrækkelige, hvis vi skal vække den enkeltes kreativitet og innovationskraft.

Som leder er din opgave at skabe rammer, der tilgodeser de indre behov. Rammer, hvor den enkelte kan sætte sig selv og sine styrker i spil, så jobbet opleves som meningsfyldt. Forestil dig, at dine medarbejdere er dybt engagerede i at finde løsninger på jeres udfordringer, de tager ansvar og ser muligheder i stedet for problemer. Dertil bakker de helt op om dig og dine beslutninger, fordi de oplever dem som nødvendige og retfærdige.

Lyder det som sirup i dine ører? Ja, det tror jeg nok, det gør. Men er det overhovedet muligt at skabe? Ja, det er det da! Men hvordan gør man så – helt konkret?

Sådan skaber du dit eget High Engaged Team

Der findes ikke én motivationsstrategi, der virker på alle. Motivation er en personlig sag, men du kan skyde genvej ved at træffe et afgørende valg:

 • Sig farvel til de gamle ledelsesdyder, der dikterer kontrol, styring og top-down-ledelse.
 • Sig goddag til tillid, anerkendelse og bottom-up-processer.

Det er første skridt på vejen, hvis du vil fastholde dine medarbejderes engagement – hele vejen. Dernæst, så handler det om at aktivere dine medarbejderes evne og lyst til at sætte sig selv og egne styrker i spil – and here’s what to do:

6 måder at styrke motivationen på

 1. Stil åbne spørgsmål: Spørg, hvad dine medarbejdere mener, hvilke muligheder de ser, og hvordan de konkret vil foreslå at løse opgaven. Hold din egen mening tilbage! Åbne spørgsmål inkluderer medarbejderne i at knække vigtige udfordringer.
 2. Lyt aktivt: Vær stille og ydmyg, og lad dine medarbejdere tale ud, spørg ind til elementer i samtalen og vær åben overfor nye erkendelse om dine medarbejdere. Det anerkender medarbejdernes måde at se verdenen på.
 3. Tilbyd medbestemmelse: Sæt rammerne, og lad medarbejderne få indflydelse på, hvordan opgaven løses. Det involverer og giver en oplevelse af at være betydningsfuld.
 4. Skab en positiv feedbackkultur: Ros medarbejdernes initiativer uanset udfald. Det anerkender initiativet og sikrer en innovativ og ikke-dømmende kultur.
 5. Dyrk medarbejdernes styrker: Udforsk medarbejdernes interesser og styrker. Det engagerer at blive set og brugt rigtigt.
 6. Fokuser på de indre personlige behov: Og fokuser ikke på de ydre belønninger. Find ud af, hvad der er vigtigt for dine medarbejdere. Det er alligevel de indre personlige behov, der driver værket.

Praktiserer du disse seks træk vil du fremstå som inspirator og motivator. Du vil påvirke trivslen positivt og i sidste ende øge jeres innovations- og handlekraft.

Skal dit team være topmotiveret?

Tag med på Master Class i Handlingsledelse og få:

 • Et unikt procesdesign i 5 trin, der gør det nemt for dig at involvere og engagere dine medarbejdere – og  fastholde motivationen hele vejen.
 • 4 præmisser for motivation, så du ved, hvad du skal skrue op for, hvis du skal styrke engagementet i teamet eller afdelingen.
 • Spørgeteknikker, der gør dig i stand til at skabe en fælles platform for at tænke i nye løsninger og nye handlinger.
 • 3 facilitatorroller, der styrker dig, dit team og jeres innovationskraft.

Master Class – se program og tilmelding

* Ups, jeg skal lige huske kilden, der fortæller, at 2/3 medarbejdere er ikke motiveret på jobbet – se fakta ifølge Gallup Inc.

Pssst… Der findes 3 typer medarbejdere

 • De topmotiverede medarbejdere er dem, der improviserer klogt, innoverer og rykker organisationen fremad.
 • De ikke-motiverede medarbejdere er mentalt “tjekket ud”, de lægger tid, men ikke energi eller passion i deres arbejdet.
 • De demotiverede medarbejdere er ikke bare ulykkelige på jobbet, de bruger det meste af deres tid på at underminere det arbejde, som deres engagerede kolleger udretter.

Hvilken typer medarbejdere har du brug for?

Præcis – de topmotiverede!