Skal du have succes med forandringer, skal du nemt og tydelig kunne forklare formålet med en konkret forandring. Det er formålet – altså hvorfor medarbejderne skal gøre noget nyt – der motiverer, inspirerer og fører til handling.


Undgå tidsrøvere

Hvis ikke medarbejderne kender formålet, ikke forstår hvorfor de skal forandre sig eller gøre ting på en ny måde, bliver formålet ikke den effektive rettesnor, den kunne være – og simple valg og prioriteringer kan ende i større (tidskrævende) diskussioner, måske konflikter.

Styrk handlekraften
Modsat, hvis medarbejderne forstår formålet med forandringen, kan de meget hurtigere gennemskue, hvordan de bidrager bedst – de kan sågar improvisere klogt, når der dukker forhindringer op.

Vær mere konkret end du tror
Al forskning peger på, at 70 pct. af alle store forandringsprocesser mislykkes, hvis formålet er for kompliceret eller diffust. Din opgave er derfor at gøre formålet konkret og enkelt, at det kan formidles – og forstås – på 5 minutter.

Hvad er et formål – hvad er det ikke?
Et formål inspirerer, når du formår at tegne et klart billede af dét, som I bliver i stand til eller opnår ved at gennemføre et eller flere forandringsinitiativer. Det skal motivere – også til handling. Pas på, at du ikke forveksler formålet (hvorfor) med handlingsplaner og tidsrammer (hvordan) eller med ideer til nye produkter eller services (hvad).

Lyst til at lære, hvordan du skaber formålsstyret møder og forandringsforløb?