Lederuddannelse

Start med en Master Class, der ruster virksomhedens ledere til at navigere uden om forandringsledelsens klassiske faldgruber - og byg oven på med de moduler, der matcher jeres udfordringer. Fleksibelt og ligetil.

Har du og dine lederkolleger brug for fælles fodslag i eksekveringen af forandringer? Praksisnære redskaber til menneskeledelse og mere effektiv forandringskommunikation? Eller i det hele taget at få sat mere handling bag strategi og visioner?

Så grib chancen og byg det kursusforløb, der styrker jeres eksekveringskraft.

Grundmodul

Master Class i Handlingsledelse er grundmodulet. Den består af 1 intensiv kursusdag, hvor I som ledergruppe får en dybere forståelse for, hvordan I arbejder med strategisk involvering, og hvordan I indrager medarbejderne ind i komplekse forandringsprocesser og vækker deres lyst til at bidrage – fx i forbindelse med

  • Eksekvering af strategi
  • Reorganisering
  • Kulturtransformation
  • Fusion af teams
  • Kompetenceløft
  • High Performance teams

Dagen er tæt pakket og veksler mellem oplæg og mindre øvelser. Hver deltager får udleveret en How-To-Do bog fyldt med praksisnære redskaber, der gør det muligt at sætte i værk med det samme.

Fra bogen kan I frit plukke af mødedesigns, spørgsmålstyper og procesredskaber, som kan sikre fremdrift i forandringer. Master Class’en kan skaleres til en 2-dages workshop, hvis I ønsker at arbejde mere i dybden med konkrete forandringer. Læs mere om Master Class, program og udbytte.

Redskabsmoduler

De enkelte redskabsmoduler er 1/2-dags workshops, der går i dybden med de afgørende faser i et forandringsprojekt. På redskabsmodulerne er træning og øvelser opprioriteret, sådan at lederen kan arbejde med konkrete udfordringer og få metoder og redskaber integreret i egen ledelsesstil.

Modul 1: Strategi
Det kan skabe unødig forvirring, modstand eller sågar frygt, hvis vi får kommunikeret en forandring, inden vi har styr på forandringens formål, type, rammer og retning. På dette modul arbejder vi med strategisk planlægning, og hvordan lederen sikrer fremdrift ved at bryde forandringer ned, så de er til at kapere, håndtere og handle på for medarbejderne – og for lederen selv.

Modul 2: Mindset
Skal vi aktivere medarbejdernes lyst og evne til at tage ansvar og være med til at drive forandringer, skal lederen i højere grad stille spørgsmål, fremfor at give svar og løsninger. På dette modul introduceres lederen til Anerkendende Metode, hjerneforkning og det åbne mindset, ligesom der er fokus på spørgsmålstyper og effekten af at give medarbejderne en betydningsfuld rolle i forandringer.

Modul 3: Facilitator
Alt for mange forandringer fejler, fordi medarbejderne ikke har (nok) indflydelse på nye løsninger. Skal vi øge succesraten, handler det derfor om, at lederen fokuserer på at facilitere processen (hvad der skal forandres) og lader medarbejderne udvikle løsningerne (hvordan vi gør det). På dette modul får lederen en øget bevidsthed om rollen som facilitator og anvendelsen af forskellige involveringsmodeller. Kort sagt, hvordan vi i lederrollen slipper kontrollen og giver medarbejderne medindflydelse – uden at miste styringen.

Modul 4: Bevidst ledelse
Den effektive forandringsleder er bevidst om sin egen type, kender sine knaphedspunkter, formår at spotte teamets behov og tilpasse sin kommunikation – i forandringens tjeneste. Alle deltagere får en Insights Discovery profil, som vi arbejder i dybden med. Målet er at skærpe lederens bevidsthed om egne præferencer, og hvad der skal til for at få følgeskab på forandringer.

Forankring

Master Class og/eller redskabsmoduler kan suppleres med 1/2 dags workshops, hvor ledere eller lederteams arbejder i dybden med en konkret forandring, som skal planlægges, lanceres og drives – eller måske tilbage på sporet.

Disse workshops kører typisk i mindre hold, hvor en gruppe ledere, fx er udfordret af de samme problemstillinger eller har til opgave at drive en konkret forandringsproces sammen – måske på tværs af afdelinger.

Den store sidegevinst ved forankrende workshops er, at lederne får styr på de indre linjer, så de står tydeligt overfor medarbejderne.

Læs mere om facilitering og workshops her.

1:1 ledersparring
Er du alene om at stå i spidsen af en forandring, kan du i stedet have brug for en fortrolig sparringspartner til at sikre overblikket, udfordre barrierer, bidrage med friske øjne eller hjælpe med at kvalificere de (svære) beslutninger, som kan være nødvendige undervejs.

Her kan jeg fungere som personlig wingman og være lederens sparringspartner helt frem til mål. Læs mere om 1:1 ledersparring her.

Vil du vide mere?

Du kan kontakte mig på heidi@handlingsledelse.dk eller 22634455, hvis du vil vende muligheder eller aftale et møde.

Byg selv et kursusforløb

Skab det kursusforløb, der vil løfte jeres ledere og gøre det nemmere at eksekvere på virksomhedens strategi.

Hvordan gør jeg?
Master Class i Handlingsledelse fungerer som grundmodul. Herpå kan I lægge de redskabsmoduler, der matcher jeres behov og mål, og supplere frit med forankrende workshops og 1:1 ledersparring.

Du kan også…
Master Class og redskabsmoduler kan også bookes selvstændigt, fx som en brik i et længere uddannelsesforløb, som I allerede kører.

Kontakt
Vil du høre mere om de enkelte moduler og have en snak om muligheder i forhold til jeres specifikke situation, så kontakt mig på 22634455 eller heidi@handlingsledelse.dk.

4 redskabsmoduler

Ovenpå Master Class’en kan du lægge en eller flere af de 4 redskabsmoduler.

Modul 1: Strategi
Lær, hvordan du får brudt en kompleks forandring ned i mindre forandringsprojekter, skaber det strategiske landkort, du skal lede efter, og som skal vise medarbejderne, hvor I er på vej hen – og hvorfor.

Modul 2: Mindset
Lær, hvordan din lederadfærd enten trigger og tænder medarbejderne, og hvordan du ved at mestre spørgeteknikker kan praktisere en nysgerrig og åben tilgang til både forandringer og medarbejdere.

Modul 3: Facilitator
Lær, hvordan du styrer rammer, retning og dialog i en forandringsproces, og hvad det kræver at dig, hvis du skal lede fra procesniveauet og lad medarbejderne finde løsningerne.

Modul 4: Bevidst ledelse
Få en Insights Discovery profil og få endnu større forståelse for i din ”naturlige” ledelsesadfærd og de dynamikker, der opstår, når du og organisationen er under pres og forandring. Du får værktøjer til at tilpasse din kommunikation og agere bevidst i dine relationer.

Sådan opbygger du stærke teams

Stærke teams deler fejl og har tiltro til, at alle har de bedste hensigter. Første skridt er tillid og en leder, der ikke straffer svagheder og fejl.

Læs mere