Hyr mig som proceskonsulent

Du står med en konkret udfordring og har brug for en ekstern partner til at facilitere workshops og møder, så du får rykket på strategien og handlet på dine visioner.

Din situation

Har du brug for at fokusere ledergruppens arbejde? Udvikle ledelsen, organisationen, kulturen? Eller få en konkret forandring på skinner?

Du kan bruge mig som kickstarter eller til at facilitere møder, workshops eller længere forløb. Som procesleder fokuserer jeg på, at vi sammen får skabt resultater, der er vigtige for forretningen – og løsninger, der virker for dem, der skal føre forandringen ud i livet.

Ledelse og organisation

Effektive ledergrupper er dem, som bruger tid på at lægge en plan og følger den – SAMMEN. Jeg kan hjælpe jer med at holde fokus, få prioriteret de strategiske indsatsområder og skabe fremdrift. Det kan for eksempel handle om:

 • Strategi – få prioriteret og skabt fremdrift i udrulningen
 • Kulturtransformation – læg en plan for forandringen og jeres roller
 • Why – gør det klart for jer selv og medarbejderne, hvorfor virksomheden eksisterer
 • Ledelseskultur – hvordan leder I, og hvordan skal I lede i fremtiden?
 • Performancekultur – hvad måler I på, og hvad vil give det bedste resultat for virksomheden?

Teams og performance

Succesfulde forandringer kræver, at medarbejderne forstår, hvorfor en konkret forandring er vigtig. Medarbejderne skal forstå, hvordan forandringen bidrager til, at I lykkes som team, afdeling og virksomhed – ellers bliver det svært at få følgeskab.

Jeg kan hjælpe jer med:

 • At styrke medarbejdernes ejerskab på strategien
 • At få konkrete forandringer til at give mening
 • At identificere og prioritere nødvendige forandringer
 • At styrke samarbejde og udfordre “plejer”
 • At motivere medarbejderne til at tænke nyt
 • At identificere nye løsninger – og få dem afprøvet

Vil du vide mere?

Kontakt mig på 22634455 eller heidi@handlingsledelse.dk, hvis du vil høre mere eller vil vende mulighederne i forhold til en konkret udfordring.

Praktik

Pris 1/2 dags workshop: 15.000 kr.
Pris 1/1 dags workshop: 25.000 kr.

Ved længere forløb pris efter aftale.
Alle priser er ekskl. moms og transport.

2 sikre måder at handlingslamme
dit team på

Har du og dit team svært ved at få tingene gjort? – så skyldes det måske, at I er for konsensussøgende og mangler en sund risikovillighed. Det lammer nemlig handlekraften.

Læs mere