Motivation & Handlekraft

2 ting, der må gå hånd i hånd, hvis du skal lykkes med dit team og dine resultater
Motivation Factor Metoden

Motivation & Handlekraft

En række hel- og halvdags workshops i Motivation & Handlekraft for både leder- og medarbejderteams. Alle workshops kan skræddersyes, så de matcher jeres konkrete situation og giver jeg en fælles platform for fremtidig dialog og håndtering af motivation, læring og forandringer.

Én dag er alt I behøver

Måske har I fokus på at fastholde medarbejdernes motivation i forandringer – eller få den tilbage på sporet? Måske bokser I med dårlige trivselsmålinger? Måske har I brug for et fælles sprog og indblik i egen og andres motivation og adfærd? Uanset indgangen, så er én dag alt, I behøver for at få styr på teamets energidrænere, største drivers og triggers og unikke bidrag til teamet, organisationen og strategien.

Om alle workshops

Alle motivationsworkshops er baseret på Motivation Factor Metoden, der tilbyder en række værktøjer til at arbejde med både personlig og teambaseret motivation og handlekraft. Forudsætningen for at deltage i de forskellige workshops er, at alle udfylder en personlig motivationsindikator (Pin Pointer Pro). Indikatoren sætter ord på deltagernes Top 5 behov og Top 5 styrker og fungerer som dialogværktøj på de forskellige workshops.

Alle workshops bliver koblet til konkrete cases og aktuelle udfordringer for at styrke jeres performance, gøre fejlfindere til mulighedstænkere og få trivselsmålingerne tilbage på sporet.

Workshop: Navigator 1

Fra forskningen ved vi, at der er high performance hænger nøje sammen med graden af motivation. Og at den enkeltes motivationskompetence og indre motivation er udslagsgivende for evnen til at optage ny læring, være fleksibel og håndtere forandringer.

På Navigator workhoppen kan I på én dag få styr på ledergruppens eller teamets motivationskompetence og indre motivation. Konkret bliver der arbejdet med teamets energidrænere, største drivers og triggers og unikke bidrag. Dagen veksler mellem små oplæg og øvelser, hvor aktuelle cases og udfordringer kommer i spil.

Som team får I indsigt i, hvordan I kan tage kontrol og ejerskab på jeres motivation, og hvordan I hver især og sammen kan skærpe jeres evne til at være selvmotiverende, integrere ny læring og håndtere forandring. I bliver rustet med viden, der gør det nemmere for jer at fastholde motivationen, når I møder frustrationer, stress og deadlines. I slutningen af ​​dagen vil alle deltagere kunne skabe deres egen personlige motivationspyramide.

Varighed: 1/1 dags workshop

Workshop: Navigator 2

På denne workshop arbejder teamet med motivation i forhold til konkrete cases og udfordringer i dagligdagen. Dagen er bygget op omkring præsentation af cases, udfordringer / svære situationer og deltagerne vil sammen rykke hinandens fokus fra at være fokuseret på problemer, fejl og begrænsninger til at undersøge muligheder og nye veje til at lykkes.

Deltagernes personlige Motivationspyramide fra Navigator 1 sættes i spil i relation til de konkrete cases. Opgaven er at reflektere over, hvorfor visse situationer trigger nogle og ikke andre, og hvordan den enkelte kan bringe egne talenter i spil til gavn for både motivation og resultat. Der er fokus på at øge den relationelle forståelse, tænke i muligheder og styrke handlekraften. Navigator 2 kan sagtnes udvides til en 1-dags workshop.

Navigator 1+2 er ideelt for ledergrupper eller teams, som vil lære hinanden at kende, tage fælles ansvar for den enkeltes motivation, arbejde målrettet med hverdagens udfordringer og styrke teamånden.

Varighed: Kan køres som 1/2 og 1/1 dags workshop

Workshop: Accelerator

På denne workshop deltagerne indsigt i teamets eller organisationens evne til at være højt motiveret – og fastholde den. På dagen vil I arbejde med teamets samlede motivationskompetence, indre motivation og strategisk forankring.

Denne workshop tager afsæt i en teamprofil, som er genereret på baggrund af de individuelle motivationsindikatorer (Pin Pointer Pro). Det vil sige, at der blandt andet kan stilles skarpt på teamets low score / high score questions, deres styrker og forbundethed til organisationens strategi – eller mangel på samme.

Samlet set, vil dagens øvelser give jer et blik for teamets styrker og udfordringer, og I vil gå hjem med konkrete handlinger til at fasholde teamets motivation.

Det er oplagt at målrette Accelerator workshoppen til de udfordringer, forandringer eller ny mål, som optager teamet og organisationen. Accelerator workshoppen kan også køres som 1/2-dags workshop. Accelerator workshoppen kan også kombineres med Navigator 1 workshoppen.

Varighed: Kan køres som 1/2 og 1/1 dags workshop

Interesseret i Motivation & Handlekraft?

Har du spørgsmål til de forskellige workshops eller har du brug for at drøfte, hvordan du kan arbejde målrettet med motivation i dit team eller organisation, så er du velkommen til at kontakte mig på 22634455 eller heidi@handlingsledelse.dk.

Interesseret?

Har du spørgsmål til de forskellige workshops eller har du brug for at vende mulighederne i forhold til din konkrete situation? – så er du velkommen til at kontakte mig på 22634455. Du kan også sende mig en mail, så ringer jeg dig op.

Om Motivation Factor

Motivation Factor Metoden er et globalt program, som tilbyder en række workshop og værktøjer til at skabe kraftfulde teams og resultater. Metoden har sine teoretiske og empiriske rødder i den positive og kognitive psykologi, anerkendte motivationsteorier og nyere hjerneforskning – herunder læren om følelsesmæssigt og social intelligens.

Personlig Wingman
– til virksomheder

Motivationskurser kan suppleres med et wingman-klippekort. Ofte aktuelt for ledere og mellemledere, der har brug for en fortrolig sparringsparter, fordi der er ekstra fokus på at øge teammotivationen, fastholde medarbejdere, ”vende” tilfredshedmålinger eller arbejde målrette med motivation i forandingsarbejdet eller organisationsudviklingen.

10 timers Wingman-klippekort: 16.500 kr.
20 timers Wingman-klippekort: 31.500 kr.
50 timers Wingman-klippekort: 75.000 kr.

Et Wingman-klippekort kan deles i en ledergruppe.

Udvalgte referencer

“Heidi har evnen til at give alle deltagere – uanset position og titel – en følelse af at blive hørt og set under en workshop. Det skaber et fælles ejerskab over for at ’walk the talk’, som gør, at der bliver rykket og skabt forandringer. Det helt særlige ved Heidi er, at hun er forankret i en stor, dyb faglighed, som hun formår at formidle uden det bliver ’langhåret’ og for nørdet. Hun er operationel i forhold til motivation i en travl hverdag og et strategisk sigte og udfordrer fastlåste forestillinger om, at det kun handler om at få flere ressourcer, eller at det er ’de andres skyld’. Hun forstyrrer tilpas, og det giver en konstruktiv tilgang motivation og dét at løfte i flok”.

Anne Axholm
Head of Content IN – Aller Media A/S.