Menneskelige dynamikker & effektivitet

Få indsigt og værktøjer til at bygge bro mellem menneskeledelse og resultatledelse
Insights Discovery

Teamdynamikker & effektivitet

Sæt fokus på teamdynamikker, diversitet og effektivitet med en række workshops, baseret på det internationale Insights Discovery program. Særlig virkningsfuldt for ledergrupper og teams, der ønsker et fælles sprog og en større forståelse for egen og andres adfærd i samarbejdet og under pres og forandring.

Om Insights Discovery

Insights Discovery er et profilværktøj, der inviterer indenfor i et stort og farverigt univers. Det første du møder er fire farveenergier, der hver repræsenter en række observerbare adfærdsmønstre, herfra kan universet foldes ud i 72 profiltyper, i arketyper, kommunikations- og ledelsesstil, beslutningsmetoder, styrker, blindspots og meget, meget mere. Programmet byder også på en stribe værktøjer fra feedbackmodeller og handlingsplaner til teamhjul, teamprofiler og 360 graders målinger.

Relevans

Insights er særlig relevant for organisationer, der tror på, at øget selvindsigt hos medarbejdere, ledere og teams er til gavn for kommunikationen, samspillet og i sidste ende resultaterne.

Når vi formår at forholde os ærligt til vores egen personlige stil, kan vi komme i gang med at stille vigtige spørgsmål som ”Hvilken slags leder er jeg, og hvordan kan jeg blive bedre?”, ”Hvorfor reagerer jeg så voldsomt på min lederkollegas måde at håndtere forandringer på?”, ”Hvorfor har vi så svært ved at få fælles fodslag i ledergruppen, og hvordan kan vi blive gode til at tale med én stemme trods vores forskellighed”? eller ”Hvorfor ender jeg altid i konflikt med mine medarbejdere, når min kollega ikke gør? – og hvilke ting er vi faktisk enige om?”.

Muligheder

Her på siden har jeg listet en række af de mest populære workshops. Alle workshops kan målrettes jeres aktuelle situation, og de fleste workshop kan kombineres og skaleres fra 1/2-dags til 1/1-dags workshop – og vice versa. Forudsætningen for alle workshops er, at deltagerne får en Insights Discovery profil.

Oversigt workshops

Workshop 1: Rejsen begynder

Den første workshop skal ses som en opstartsworkshop, hvor ledergruppen eller teamet bliver introduceret til hele Insights Discovery universet, får en forståelse for egne præferencer, perception, typernes dominerende energi, styrker, blind spots – og hvordan vores energier kan virke på andre.

Alle deltagere får en dyb indsigt i deres egen profil, frustrationer ift. andre typer, ligesom de lærer at spotte andre typer og tilpasse deres kommunikation og attitude. En dag som byder på aha-oplevelser og øjeblikkelig forståelse for egen og andres adfærd. Ideel workshop for ledergrupper og teams, der gerne vil have et fælles sprog og en række værktøjer, som er nemme at integrere i en travl hverdag.

Opstartsworkshoppen – Rejsen begynder – kører altid som heldagsworkshop. Workshoppen kan stå alene eller den kan danne afsæt for jeres videre udviklingsrejse. Denne workshop er forudsætning for at booke de opfølgende tema-workshops.

Varighed: 1/1 dags workshop.

Tema-workshop: Effektiv kommunikation

Denne workshop sætter fokus på, hvordan vores farveenergier er synlige for andre og øger forståelse af, hvordan vores personlige kommunikationsstil påvirker samarbejdet, stemningen og evnen til at spille hinanden gode. Alle arbejder med deres egen type, fortrukne kommunikationsform og barrierer for effektiv kommunikation. Der vil være fokus på, hvad god og mindre god kommunikation er, hvordan det påvirker effektiviteten samt identifikation af de mest almindelige kommunikationsudfordringer i teamet.

Workshoppen veksler mellem oplæg og øvelser, og dagens output vil være en handlingsplan for god og effektiv kommunikationsadfærd i teamet.

Varighed: Kan skaleres fra 1/2 til 1/1 dags workshop.

Tema-workshop: Effektiv feedback

Hvilken feedback foretrækker de forskellige farveenergier? Skal din feedback forstærker eller ændre en adfærd – og hvad der forskellen? På denne workshop for I viden om forskellige feedback-typer, hvordan du lytter aktivt, 3 grundlæggende feedback regler og tips til at give og modtage feedback.

På workshoppen vil I blive introduceret til en konkret feedback-model (Insights D4 feedback-model), og vi vil træne dét at give og modtage feedback, ligesom I vil få indsigt i, hvordan I kan tilpasse jeres feedback til de forskellige typer. En workshop med håndgribelige værktøjer og modeller, som I kan gå hjem og bruge med det samme.

Varighed: Kan skaleres fra 1/2 til 1/1 dags workshop.

Tema-workshop: Effektiv ledelse

Effektiv og tydelig ledelse begynder hos den enkelte. På workshoppen sætter vi fokus på styrker i de forskellige farveenergier og typer og arbejder med ledelsesadfærd på en god dag / dårlig dag. I vil få input om 8 ledelsestyper, hvad der driver og motiverer dem – og hvilke mulige udfordringer, der også kan være.

Workshoppen zoomer også ind på ledergruppens teamhjul, styrker og mulige blind spots – og vi drøfter hvordan et ledelseskodeks kan se ud for jer. I øvelser arbejder vi med udviklingen af et lederskabskompas, hvor den enkelte konkretisere egne udviklingspunkter i forhold til den ledelseskultur, I ønsker at skabe.

Varighed: Kan skaleres fra 1/2 til 1/1 dags workshop.

Tema-workshop: Effektive forandringer

Hvordan fungerer vores hjerne? Og hvad skal der til for, at mennesker forbinder sig med forandringer? På workshoppen bliver I introduceret til forandringskurven, til typiske reaktioner og de forskelle stadier, vi alle går igennem, når vi skal tilpasse os en ny virkelighed.

I får indsigt I forskellige stressniveauer, når hverdagen byder på pres og forandringer – og hvordan din mest dominante farveenergi kan opleves af andre, når du bliver intens. I øvelserne arbejder vi med typernes kommunikationsstil, når vi bliver ”for intense”, hvad der kan trigge os og hvilke signaler, vi kan være opmærksomme på hos os selv og andre.

Varighed: Kan skaleres fra 1/2 til 1/1 dags workshop.

Interesseret?

Har du brug for at høre mere om Insights Discovery, de forskellige workshops eller drøfte mulighederne ift. de ønsker du har for dit team / din organisation, så er du velkommen til at kontakte mig på 22634455. Du kan også sende mig en mail, så ringer jeg dig op.

Facts om Insights Discovery

Insights Discovery er et lærings- og udviklingsværktøj med et hav af workshopmuligheder og værktøjer til ledere og organisationer, der ønsker at arbejde målrettet med samarbejde, diversitet, kultur, ledelse, kommunikation, feedback, 360 graders lederevaluering m.m.

På globalt plan har over fire millioner mennesker haft en oplevelse med Insights Discovery. Alle løsninger tager afsæt i Jungs typologi, og selve Insights programmet valideres af British Psychological Society.

Diversitet

Forskellighed giver resultater, få magter besværet – gør du?

Som leder kan man ofte tænke, at man bruger alt for meget tid på at bøvle med individuelle hensyn i jagten på følgeskab og resultater. Men der er al mulig grund til at hylde og dyrke forskellighederne i teamet, for det er netop i diversiteten, du finder den måske vigtigste nøgle til fremdrift…

Personlig wingman
– til virksomheder

Motivationskurser kan suppleres med et wingman-klippekort. Ofte aktuelt for ledere og mellemledere, der har brug for en fortrolig sparringsparter, fordi der er ekstra fokus på at øge teammotivationen, fastholde medarbejdere, ”vende” tilfredshedmålinger eller arbejde målrette med motivation i forandingsarbejdet eller organisationsudviklingen.

10 timers Wingman-klippekort: 16.500 kr.
20 timers Wingman-klippekort: 31.500 kr.
50 timers Wingman-klippekort: 75.000 kr.

Et Wingman-klippekort kan deles i en ledergruppe.

Kursisterne siger

”Jeg har netop haft fornøjelsen af, at bruge Heidi Friis, som facilitator til et Management Event i en international bank (med 6 forskellige nationaliteter) – med udgangspunkt i Insights Discovery personprofiler. Som underviser og facilitator er Heidi en meget engageret og entusiastisk person, der også besidder evnen at kunne skære igennem og bruge sin autoritet på en positiv og professionel måde. Hun har en god viden om ledelse og Insights værktøjerne og er en glimrende formidler.”

Anne Rohde
HR Manager, BNP Paribas Factor A/S