Alene havde jeg ikke en chance

Forandringsledelse er ikke kun noget, jeg taler om. Jeg har selv følt konsekvensen af ikke at prioritere involvering. Ikke at have blik for, at min eksekveringskraft lå hos medarbejderne.

En lussing og en lektie

Som direktør og ejer af et kommunikationsbureau i starten af 00’erne oplevede jeg, IT-boblen briste. Markedet ændrede sig med ét, opgaverne forsvandt, og kunderne fik helt nye udfordringer. Resultat: en økonomisk lussing og en brat opvågnen til en virkelighed med krav om konstante forandringer på de indre linjer.

Alene havde jeg ikke en chance!

Jeg lærte på den hårde måde, at jeg kunne lave nok så flotte strategier og lancere gode tiltag og gennemtænkte forandringer, men at intet af det virkede, hvis jeg ikke havde medarbejderne med mig. Lige siden er der to spørgsmål, der har optaget mig:

 • Hvordan kan man engagere sine medarbejdere, så de tager mere ansvar og er med til at drive forandringer?
 • Hvordan kan man bygge en kultur, hvor medarbejderne er proaktive på nye løsninger?

Det korte svar

Involver mere! Når medarbejderne bliver set, hørt og får indflydelse på nye løsninger, stiger deres engagement og evne til at realisere de forandringer, som i sidste ende afgør, om vi lykkes som ledere.

Hvorfor så det?

Al forskning peger på, at 7 ud af 10 forandringer fejler, hvis medarbejderne ikke er inviteret med om bord. Men endnu vigtigere: At vi faktisk kan få 8 ud af 10 forandringer til at lykkes, hvis medarbejderne forstår formålet med forandringen, og kan se, hvordan de helt konkret kan bidrage med deres viden, erfaring og kompetence – og får lov til det.

Det gør involvering og handling til succesparametre i forandringsarbejdet.

Stof til eftertanke

Set i bakspejlet, så var det meget nemmere at skyde skylden for min manglende handling på kunderne, medarbejderne, den teknologiske udvikling eller manglende tid.

Jeg kan stadig høre, hvordan jeg på koncernmøder, bestyrelsesmøder og sågar personalemøder argumentere rationelt for, hvorfor jeg ikke ”fik tingene gjort”. Det var meget sværere at spørge mig selv, om jeg var klædt godt nok på til at møde forandringerne, havde ledelses-værktøjskassen i orden, og om jeg selv var åben, modig og nytænkende nok?

Bokser du med nogle af de samme udfordringer?

Så giv mig et ring på 22634455 eller skriv på heidi@handlingsledelse.dk. Du kan også kigge ind på min blog og se, hvad jeg står for.

Den korte version

 • Jeg er uddannet cand.comm.
 • 16 års erfaring med strategi, forandringsledelse og motivation. De 6 år som direktør og ejer af kommunikationsbureau.
 • Har de sidste 10 år fungeret som ledelsesrådgiver, strateg og facilitator for topledere, mellemledere og senior projektledere – og deres teams.
 • Bidraget til toplederuddannelser, talentprogrammer, leder- og strategiseminarer samt teamudvikling hos koncerner, mellemstore virksomheder og offentlige institutioner.
 • Har udviklet et 5-trins strategisk procesdesign, modeller og guidelines – alt sammen samlet under konceptet Handlingsledelse

Faglig baggrund

 • Akkrediteret i Insights Discovery (Insights Danmark)
 • Cert. proces- og forandringskonsulent (Villa Venire)
 • Cert. practitioner på Motivation Factor Metoden
 • Cert. Teamdiamanten (OPP)
 • Cert. JTI/Jungs Type Index (CfL)
 • Cert. Konflikthåndtering og Mediation (CfL).
 • Cert. Business coach (Sofia Manning)
 • Cand.comm. fra RUC

Teoretiske rødder

Konceptet Handlingsledelse har rod i principper og metoder fra positiv psykologi, motivationsforskning, kommunikationsteori, forandringsledelse, inkrementel innovation, iterativ metode, strategiimplementering og procesledelse.

Min intention er ikke at gøre forandringsledelse mere kompleks! Derimod, at forene de forskellige teoretiske tilgange og omsætte dem til simple og praksisnære metoder og redskaber, der gør det nemmere at være leder og navigere i et farvand fuld af forandringer.

Professionelle og mentale milepæle

2016 – Fast underviser i Forandringsledelse – hos LEDERNE
2015
– Lancerer Master Class i Handlingsledelse
2015 – Udvikler og går i luften med Konceptet Handlingsledelse
2014 – Tilknyttet MPE-uddannelsen, undervisninger i menneskelige dynamikker
2013 – Starter som underviser hos Henning Daverne, i Anerkendende Metode
2012 – Åbner Skiferhuset (konsulenthus) og får afløb for min hang til iværksætteri
2010 – Få papir på proces- og forandringsledelse, certificeret hos Villa Venire
2010 – Brænder for motivation, bliver certificeret i Motivation Factor Metoden
2008 – Certificering i temadiamanten – ekstra Jung-brik til teamdynamik
2007 – Certificeret i Jungs Typologi – en vigtig brik til menneskelige dynamikker
2006 – Helliger mig for alvor Friis & Ko – og forandringsledelse
2006 – Kundedirektør hos Totem Rekruttering, parallelt med Friis & Ko
2006 – ICF-Certificeret som coach – people management får ny mening
2005 – Er kontaktchef hos Raffinaderiet Advertising et års tid
2005 – Åbner Friis & Ko – parat til mere retning mod ledelse
2001 – Køber aktionærer ud, får 100% ejerskab af Processor, udgår af koncern
1999 – Adm. dir. og medejer i Processor Kommunikation & Design, del af koncern
1998 – Rådgiver og skribet for Kræftens Bekæmpelse “on the side” – flere år frem
1998 – Kommunikationskonsulent hos Danmarks Bløderforening
1997 – Forlag og oplysningskonsulent hos Mellemfolkeligt Samvirke
1997 – Uddannet Cand.Comm. med litteratur som sidefag