Sådan startede det

Om Heidi Friis

Forandringsledelse er ikke kun noget, jeg taler om. Jeg har selv følt konsekvensen af ikke at prioritere involvering. Ikke at have blik for, at min eksekveringskraft lå hos medarbejderne.

En lussing og en lektie

Som direktør og ejer af et kommunikationsbureau i starten af 00’erne oplevede jeg, IT-boblen briste. Markedet ændrede sig med ét, opgaverne forsvandt, og kunderne fik helt nye udfordringer. Resultat: en økonomisk lussing og en brat opvågnen til en virkelighed med krav om konstante forandringer på de indre linjer.

Alene havde jeg ikke en chance!

Jeg lærte på den hårde måde, at jeg kunne lave nok så flotte strategier og lancere gode tiltag og gennemtænkte forandringer, men at intet af det virkede, hvis jeg ikke havde medarbejderne med mig. Lige siden er der to spørgsmål, der har optaget mig:

 • Hvordan kan man engagere sine medarbejdere, så de tager mere ansvar og er med til at drive forandringer?
 • Hvordan kan man bygge en kultur, hvor medarbejderne er proaktive på nye løsninger?

Det korte svar

Involver mere! Når medarbejderne bliver set, hørt og får indflydelse på nye løsninger, stiger deres engagement og evne til at realisere de forandringer, som i sidste ende afgør, om vi lykkes som ledere.

Hvorfor så det?

Al forskning peger på, at 7 ud af 10 forandringer fejler, hvis medarbejderne ikke er inviteret med om bord. Men endnu vigtigere: At vi faktisk kan få 8 ud af 10 forandringer til at lykkes, hvis medarbejderne forstår formålet med forandringen, og kan se, hvordan de helt konkret kan bidrage med deres viden, erfaring og kompetence – og får lov til det.

Det gør involvering og handling til succesparametre i forandringsarbejdet.

Stof til eftertanke

Set i bakspejlet, så var det meget nemmere at skyde skylden for min manglende handling på kunderne, medarbejderne, den teknologiske udvikling eller manglende tid.

Jeg kan stadig høre, hvordan jeg på koncernmøder, bestyrelsesmøder og sågar personalemøder argumentere rationelt for, hvorfor jeg ikke ”fik tingene gjort”. Det var meget sværere at spørge mig selv, om jeg var klædt godt nok på til at møde forandringerne, havde ledelses-værktøjskassen i orden, og om jeg selv var åben, modig og nytænkende nok?

Bokser du med nogle af de samme udfordringer?

Så giv mig et ring på 22634455 eller skriv på heidi@handlingsledelse.dk
Du kan også kigge ind på min blog og se, hvad jeg står for.

Professionelle og mentale milepæle

 • 2016 – Fast underviser i Forandringsledelse – hos LEDERNE
 • 2015 – Lancerer Master Class i Handlingsledelse
 • 2015 – Udvikler og går i luften med Konceptet Handlingsledelse
 • 2014 – Tilknyttet MPE-uddannelsen, undervisninger i menneskelige dynamikker
 • 2013 – Starter som underviser hos Henning Daverne, i Anerkendende Metode
 • 2012 – Åbner Skiferhuset (konsulenthus) og får afløb for min hang til iværksætteri
 • 2010 – Få papir på proces- og forandringsledelse, certificeret hos Villa Venire
 • 2010 – Brænder for motivation, bliver certificeret i Motivation Factor Metoden
 • 2008 – Certificering i temadiamanten – ekstra Jung-brik til teamdynamik
 • 2007 – Certificeret i Jungs Typologi – en vigtig brik til menneskelige dynamikker
 • 2006 – Helliger mig for alvor Friis & Ko – og forandringsledelse
 • 2006 – Kundedirektør hos Totem Rekruttering, parallelt med Friis & Ko
 • 2006 – ICF-Certificeret som coach – people management får ny mening
 • 2005 – Er kontaktchef hos Raffinaderiet Advertising et års tid
 • 2005 – Åbner Friis & Ko – parat til mere retning mod ledelse
 • 2001 – Køber aktionærer ud, får 100% ejerskab af Processor, udgår af koncern
 • 1999 – Adm. dir. og medejer i Processor Kommunikation & Design, del af koncern
 • 1998 – Rådgiver og skribet for Kræftens Bekæmpelse “on the side” – flere år frem
 • 1998 – Kommunikationskonsulent hos Danmarks Bløderforening
 • 1997 – Forlag og oplysningskonsulent hos Mellemfolkeligt Samvirke
 • 1997 – Uddannet Cand.Comm. med litteratur som sidefag

Teoretiske rødder

Konceptet Handlingsledelse har rod i principper og metoder fra positiv psykologi, motivationsforskning, kommunikationsteori, forandringsledelse, inkrementel innovation, iterativ metode, strategiimplementering og procesledelse.

Min intention er ikke at gøre forandringsledelse mere kompleks! Derimod, at forene de forskellige teoretiske tilgange og omsætte dem til simple og praksisnære metoder og redskaber, der gør det nemmere at være leder og navigere i et farvand fuld af forandringer.

Er det tid til ny viden og friske vinkler på ledelse?