Heidi matcher vores topledere rigtig godt, da hun har fokus på handling og formår at koble det til virkeligheden i en deadlinestyret kultur, hvor toplederne skal beslutte og skabe resultater hver dag. Heidi ser den organisatoriske sammenhæng og formår samtidig at gå i dybden med den enkelte topleders motivation og lederskab.

John Bay Hansen
HR-partner, Aller Media

Vi har med stor succes brugt Heidi på vores interne talentprogram. Vores oplevelse er, at Heidis metode er håndgribelig og handlingsorienteret samtidig med at hun går i dybden med det enkelte talent og sætter personens motivation og selvledelse i fokus. Heidis approach er forretningsorienteret med en god forståelse for vores virksomhedskultur. Dette har gjort, at deltagerne er kommet styrket ud af forløbet både på det personlige plan, men absolut også ud fra et forretningsmæssigt perspektiv.

Claus Berner
Director HR & Corporate Administration, BWSC A/S

Heidi har med sin kompetente undervisning i AI bidraget positivt til vores kurser. Hun nøjes ikke med at levere et stærkt inspirerende personligt engagement. Med fingeren på pulsen udvikler og tilpasser hun kontinuerligt sin undervisning og sikrer, at vores kursister får et progressivt udbytte. Heidi er en fantastisk underviser, hun besidder stor erfaring koblet med faglighed, hun er rigtigt god til mennesker og formår at skabe engagement, god stemning, refleksion og forståelse hos sine tilhørere.

Henning Daverne
Foredragsholder, forfatter og meditionslærer

Vi havde en meget udbytterig planlægningsfase, hvor Heidi satte en ære i at forstå personalegruppen. Heidi skabte en god stemning og gik som proceskonsulent ind i medarbejdergruppen og skabte dynamik, hvor der fra starten kunne spores en vis skepsis. Hele seminaret blev rundet fint af med gruppens egne konklusioner på, hvad der skulle til for at ændre kultur, forbedre samarbejdet og udvise en åben og positiv tilgang til fremtiden.

Hanne Kirkegaard
Afdelingsleder Fur Academy, KOPENHAGEN FUR

Heidi hjalp mig med at sætte ord på og få tågen til at lette, så jeg pludselig så mig selv og mine mål klart. Kan kun sige, at jeg virkelig er imponeret over Heidi’s evne til at fastholde og blive ved med at spørge ind. Jeg var nok lidt vant til, at jeg bare kunne snakke derudaf… men ikke med Heidi. Og tak for det. Hun har hjulpet mig til, at jeg i dag føler, at jeg bruger mig selv rigtigt.

Lizl Rand Chefredaktør
Chefredaktør på Tidens Kvinder, Psykologi og Q

Heidi Friis er ekstremt dygtig til at lytte meget åbent, og hun bliver ved med at spørge ind. Samtidig er Heidi rigtig god til at komme med forskellige mulige måder at gribe situationer an på. Hendes fordomsfrihed og nysgerrighed på hvert enkelt menneske gennemsyrer hendes arbejde. Hun har en god fornemmelse for, hvad behovet er, i stedet for at køre igennem det planlagte program – og hun er klar til at skifte vej i en proces, hvis det er det, der skal til. Hun har en masse viden at byde ind med og tror på os.

Michala Langhoff
Pædagogisk leder, 
Dr. Louisegårdens Børneby

For at finde energien og drivet frem i en lidt sløv periode i mit firma, opsøgte jeg Heidi – og påbegyndte et coachingforløb over 5 måneder. Heidi hjalp mig til at finde frem til overraskende konklusioner på, hvad jeg skal prioritere i forhold til mine kunder. Heidi’s stil er åben og ligetil med smittende humør. Man kommer hurtigt frem til ting, der er anvendelige i hverdagen. Hvis behovet opstår vil jeg ikke tøve med at hyre hende igen.

Ty Stange
Fotograf, ty-stange.dk

Heidi er utroligt kompetent og dygtig. Hun styrede vores ledelsesseminarer på en meget behagelig måde og havde stor respekt for vores organisation. Heidi formåede at berige vores proces ved at bringe nye perspektiver ind. Hun var skarp på mine ønsker og drømme og holdt dem for øje under hele processen, så vi ikke endte i et nyt kaos, men fik skabt en ny drejebog, som i dag er smeltet ind i vores dagligdag.

Søren Skogstad
Klyngeleder
, Københavns Kommune

Heidi Friis er knivskarp. Efter forløbet har jeg fået et klart overblik over mine styrker og livsformål, som jeg kan bruge aktivt og strategisk erhvervsmæssigt, men også privat. Et forløb der klart kan anbefales, hvis du vil være skarpere på dine styrker, svagheder og formål med dit arbejdsliv.

Karsten Kjems
Founder og CEO Sonic Minds

Heidis evner som kommunikator og sparringspartner har gjort vores samtaler meget udbytterige. Hun prioriterer og fokuserer på de områder, der har størst potentiale – og “drejer ikke på alle knapper” på én gang. Jeg mente, jeg havde godt styr på mine lederevner, kommunikation og forretningsområder, men blev ret hurtigt opmærksom på mine blinde pletter. Det har hjulpet mig som menneske og leder.

Tom Tranborg
Head of All Over Press International

Heidi gav mig både mulighed for at åbne mig og tænke selv, plus pauser, tid til refleksion og kloge kommentarer. Her et ½ år efter bruger og tænker jeg stadig over flere af tingene og over mig som person og chef. Og jeg føler lidt at hele forløbet både har været en gevinst for mig som menneske men også som chef, og jeg har også flere gange fået at vide af mine medarbejdere, at de føler, jeg har forandret mig på den positive måde.

Tina Dines Appelt
Forlagschef, Specialudgivelser & Børn

Heidi holdt en workshop om Den Coachende Samtale. Vores fokus var at finde gode måder at støtte og coache hinanden i hverdagen og hjælpe til at blive dygtigere, mere fokuserede og effektive. Heidi fandt hurtigt ud af, hvor det haltede og holdt en meget inspirerende pep-talk om, hvordan vi kan være et bidrag til hinanden og gik derefter mere i detaljer med en lille, udvalgt samling teknikker. Alle forlod mødet inspireret og med mod på at være mere bidragende og lyttende ift. kollegaerne.

Fotograferne
16tyve

Jeg kan klart anbefale Heidi Friis som både oplægsholder og proceskonsulent. Hun har en stærk formidlingsevne, hvor hun gennem jordnære og forståelige eksempler giver sin viden videre. Samtidigt evner hun både at inddrage og udfordre kursusdeltagerne i en velafbalanceret respekt for deres personlige grænser kombineret med en kobling af teori og praksis.

Maybritt Larsson
Institutionsleder, 
Barnets Hus Amerikavej

Som coach er Heidi knivskarp, observant, ligetil, inspirerende og vedholdende. Her kan man ikke tale sig udenom tingene. Og så er hun rar. Via et forløb hos hende har jeg fået kompasset tilbage og dermed navigationen i mit arbejdsliv og i min karriere. For det er jeg hende evigt taknemmelig!

Lindi Winkel
Redaktionschef Q

På Master Class'en fik jeg konkrete redskaber til at håndtere den omfattende organisationsændring, jeg står midt i. Heidi formår at konkretisere og forenkle, hvordan forandringer kan gribes an – og rammer lige ind i de daglige udfordringer, man står med. Det hele leveret på en klar og fyldestgørende måde.

Alexander Malt
Sales Director hos Chris-Marine / IOP Marine

Heidis Friis’ foredrag om handlingsledelse blev leveret interessant og levende. Budskabet, om at se muligheder i stedet for forhindringer og om at være på bølgelængde med sine medarbejdere, er ikke ny viden, men Heidi's fortolkning blev serveret med masser af nye vinkler og metoder, som var nemme at relatere og overføre til egen ledelsespraksis. I oplægget kommer Heidi omkring medarbejdertyper, medindflydelse, motivation, rammesætning, det åbne mindset, strategisk procesdesign og meget, meget mere. Vi fik masser af tips og tricks og gode modeller. Heidi inddrager tilhørerne på en veloplagt og interesseret måde, og hun kommer over scenekanten som værende dybt professionel og klar i spyttet.

Medier og kreative
ACP – Aller Client Publishing
Aller Media – Direktionen
ELLE
FEMINA
Fotograferne 16tyve
ISABELLAS
Mad & Bolig
KIG IND, Vi Unge, Streetboys, Topmodel og Posters
Magnetix – Dialog & IT
Modemagasinet IN
Q, Tidens Kvinder, Psykologi og Oestrogen
Sonic Minds
SØNDAG

Pædagogik og undervisning
Barnets Hus Amerikavej
CBS (Copenhagen Business School)
Dr. Louisegårdens Børneby
Hedehusene Skole
Hvalsø SFO
Hvalsø Skole
Kr. Såby SFO
Levnedsmiddelcentret på DTU/KVL

Interesseorganisationer
Dansk Merkonomforening /Merkantilt Forum (Fusion)
Handelskartellet
Kommunikation & Sprog
Kræftens Bekæmpelse
NNF (Nærings- og Nydelsesmiddel Forbundet)
Socialpædagogerne
Studenterrådgivningen Danmark

Produktion, teknik og viden
Aalborg Portland
Brødrene Hartmann
BWSC – Burmeister Wain Scandinavian Construction
Chris-Marine / IOP Marin
Kavaleriet
Kopenhagen Fur
Netkoncept
Nordea
Novo Nordisk
NNE Pharmaplan
Siemens Healthcare

Offentlige institutioner
Dragør Kommune
FABU/Døgnplejeformidlingen i Hillerød (fusion)
Filadelfia
Frederiksberg Kommune
Gentofte Kommune
Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Økonomi og Indenrigsministeriet)
KABS (Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere)
Ministeriet for Familie og Forbrug (nu Undervisningsministeriet)
Skolen på Sølager