3-dages lederforløb – én intensiv dag om måneden

3 lederdage om det, der batter, når forandringer og kompleksitet raser. Lidt teori – og meget mere praksis.
For de modige

Lederdage

Et 3-dages lederforløb, som er rettet mod ledere og lederteams, der vil arbejde dedikeret med formålsdrevne forandringer, høj medarbejderinddragelse, følgeskab og fremdrift i strategiske og organisatoriske forandringer.

Dit udbytte

Over 3 lederdage sætter vi fokus på involvering og handling som strategiske succesparametre i forandringsarbejdet. Det er ikke nødvendigvis selve forandringen, der trigger medarbejderne, det er i langt højere grad måden, du og organisationen griber forandringen an på. Derfor zoomer vi ind på, hvordan du kan indtænke medarbejdernes ejerskab, engagement og eksekveringskraft i måden, du leder forandringer på.

Du får fyldt værktøjskassen med processuelle greb, som gør det muligt at lede forandringer fra procesniveauet, hvor din fornemmeste rolle er at gøre det let for medarbejderne at se meningen med forandringen, engagere sig, samarbejde, samskabe nyt og ikke mindst føre forandringen ud i livet.

Alle 3 lederdage er praksisnære og har fokus på ny viden, værktøjer og greb, som du kan brug igen og igen – uanset om det gælder eksekvering af ny strategi, reorganisering, fusion, outsourcing, kulturtransformationer eller motivation og løft af personale, performance eller processer.

Lederdag 1: Formål

Forskningen viser, at det kun er 3 ud af 10 forandringer, der lykkes. To af de helt store forklaringer er, at medarbejderne ikke har ejerskab på formålet med forandringen og ikke kan gennemskue, hvordan de konkret kan bidrage til, at I kommer i mål med forandringen.

En af de vigtigste opgaver i forandringsarbejdet er derfor at skabe rammer og processer, der gør det muligt for medarbejderne tage ejerskab og se, hvordan de konkret kan bidrage med deres viden, erfaring og kompetence. Lederdag 1 sætter fokus på det strategiske forarbejde, som ruster dig til at få forandringen på skinner – fra start.

På dagen får du viden og indsigt i:

 • Et 5-trins procesdesign,som kan skaleres til alle forandringstyper
 • De 5 klassiske faldgruber og hvordan du navigerer udenom
 • Grundprincipperne for motivation
 • Formålsdrevet forandringer
 • Den handleklare strategi – på kun 1 side!
 • Adfærdstænkning som nøglen til handling
 • Rammesættende ledelse
 • 3 involveringsmodeller

Lederdag 2: Følgeskab

Alt for mange forandringer fejler, fordi medarbejderne ikke har (nok) indflydelse på nye løsninger, og fordi de ikke kan forbinde sig med forandringsbudskabet. Skal vi øge vores succesrate som ledere, skal vi derfor gøre os umage med at få forandringer til at give mening, ligesom vi skal turde give medarbejderne en væsentlig rolle i forandringsarbejdet.

Lederdag 2 zoomer ind på, hvad det kræver af fremtidens leder at drive involverende forandringsprocesser. Du får øget din bevidsthed om det innovative mindset, rollen som facilitater, og hvad det betyder at ”læne sig ind i processen”. Samtidig få du en række processuelle greb til at forstå, planlægge og gennemføre de møder og workshops, som skal løfte din forandingsproces. Kort sagt, hvordan du slipper kontrollen over løsningen – uden at miste styringen.

På lederdag 2 får du viden og indsigt i:

 • Anerkendende tænkning og menneskesyn
 • Leadership-mindset og betydningen for proces og resultat
 • Kompleksitet som et vilkår i ledelse
 • Paradoksledelse og lederen som “balancekunster”
 • Fra Management til Leadership
 • Forandringskommunikation – do’s and don’ts
 • Forandringskurven og typiske reaktioner
 • Verdens ældste greb: Spørgsmålstyper og -teknikker
 • Gamemastery – succesfulde møder og workshops

Lederdag 3: Fremdrift

Succesfuld forandringsledelse starter hos dig som leder. Du er rollemodellen, der – i adfærd – tør vise, hvad der skal til, hvis du selv skal være den forandring, du ønsker af dine medarbejdere. Du sætter tempoet og sikrer fremdriften. Det vil sige, at du konstant ilter møder, workshops og proces ved at følge op, forventningsafstemme, genforhandle og i det hele taget har fokus på at fjerne barrierer, der kan spænde ben for, at I lykkes.

Der findes ikke en perfekt lederprofil, men bevidsthed om egne præferencer, styrker og blind spots er din nøgle til at skabe forandringsprocesser, som opleves som fair og retfærdige af medarbejderne. Afsættet for lederdag 3 er derfor, at alle udfylder en Insights Discovery Profil (online), da det giver en god platform at drøfte menneskelige dynamikker ud fra – og få øje på, hvordan din type kan virke på andre under pres og forandring.

På lederdag 3 får du således indsigt i, hvordan du kan tænde (og slukke) for følgeskab og fremdrift. Du får samtidig de sidste processuelle greb til at holde fremdriften i forandringsarbejdet, ligesom vi runder hele forløbet af ved at trække tråde til mindset, management-leadership paradigmet og facilitering af involverende processer.

På lederdag 3 får du viden og indsigt i:

 • Insights Discovery universet og de 4 farveenergier
 • Sammenhængen mellem præferencer og adfærd
 • Din foretrukne styrke, kommunikationsstil og mulige blind spots
 • Forståelse for teamdynamikker, diversitet og styrker
 • Dit personlige lederkompas og fremdrift i processer
 • Paradokser og personlig dømmekraft
 • Management- og Leadershipstrategier
 • Adaptiv ledelse
 • Hvordan du spotter andre typer og tilpasser din ledelse
 • Teamdynamikker og følgeskab

Form

Alle 3 lederdage veksler mellem oplæg, øvelser, refleksion, sparring og erfaringsudveksling. De 3 lederdage kan fx planlægges som 1 intensiv kursusdag om måneden. Det vil give jer mulighed for at afprøve ny viden og værktøjer i organisationen samt evaluere og dele erfaringer på den efterfølgende kursusdag.

På hver enkelt lederdag vil I få udleveret nye praksisnære modeller, redskaber og processuelle greb, sådan at I fra lederdag til lederdag får opbygget en solid værktøjskasse, som I kan bruge igen og igen – uanset om det er store eller små forandringer, I skal drive.

Interesseret?

Har du spørgsmål til Lederdage er du velkommen til at kontakte mig på 22634455 eller heidi@handlingsledelse.dk.

Praktisk info

Lederdage

De 3 lederdage er designet til ledere og lederteams, der søger nye perspektiver og værktøjer til at styrke samspillet og handlekraften i lederteamet. De 3 lederdage kan bookes som enkeltdage eller som samlet pakke for lederteams – eller være brikker i et internt lederudviklingsforløb.

Kontakt mig på heidi@handlingsledelse.dk, hvis du har brug for mere information eller vil høre, hvordan du kan koble lederdagene til eksekvering af strategi eller en kommende forandringsproces.

Corona info

Alle efterårets kurser vil overholde de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det givne tidspunkt – fx deltagerantal, afstandskrav, sprit, masker og portionsanrettet morgenmad og frokost. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til mig på: heidi@handlingsledelse.dk

Overbygning Master Class

Har du tidligere deltaget på Master Class i Handlingsledelse, kan du bygge oven på med Lederdag 2 + 3. Booker du begge dage samlet får du 10% rabat.

Kontakt mig på 22634455 eller heidi@handlingsledelse.dk, hvis du vil sikre dig en plads på næste hold.

Tidligere kursister

COWI, Ørsted, Rigsrevisionen, ALSO, AutoPilot A/S, PKA, Barnets Hus, SEAT, Københavns Kommune, Erhvervsakademiet Sjælland, Kavaleriet, SKAT, Chris-Marine/IOP-marine, Emerson Process Management, Aalborg Portland, Fødevarestyrelsen, Progressive A/S, Børnehuset Molevitten, Helsegreen & Co, Inspektion A/S, Amgros I/S, Nordea, Aller Media, DISA, Feriepartner Møn-Stevns, BWSC, Isoplus, Biltorvet, Region Hovedstaden, Jorton, Total Produce, Farusa Emballage A/S, Botilbuddet Dillesholm, Novo Nordisk, Alm. Brand, Næstved Kommune, Landsforeningen Spædbarnsdød, Skanlog A/S, Dräger Dillesholm, Kromann Reumert, Place2Live, Sagro, Østermarksskolen…

Flere handlekræfter

De 3 lederdage kan fx fungere som forberedelse til en konkret forandringsproces eller som nyt perspektiv på eksekvering af strategi. Undersøgelser viser, at det sjældent er selve strategien eller forandringen, der er udfordringen, men derimod måden, vi leder på, som sætter tempoet for vores succes.

Brug derfor de 3 kursusdage til at få styr på de indre linjer i lederteamet, så I fremstå koordineret og taler med én stemme ude i organisationen, samtidig med I får fyldt værktøjskassen med nye greb.

Har du spørgsmål til de 3 lederdage eller vil du drøfte muligheder i forhold til jeres konkrete situation, så er du velkommen til at kontakte mig på 22634455 eller heidi@handlingsledelse.dk.

Referencer

”En stor aha-oplevelse krydret med en række sagligt velfunderede, praksisnære tips og tricks om, hvordan vi skal tænke og gøre for at forandringer gennemføres med gode chancer for at blive en succes! Programmet var intenst, men Heidi er en fantastisk formidler og sørgede for at vores, altså kursisternes, cases/erfaringer blev bragt i spil. Derfor blev pointerne hurtigt virkelighedsnære, og jeg har sjældent oplevet at komme “hjem” med så stort et kursusudbytte, som straks har gjort en forskel i mit arbejde.”

Eva Dahl
Chefkonsulent – Folketingets Rigsrevision

“Deltagelse i Lederdage er en fantastisk investering – både for dig selv og din arbejdsplads. Heidis undervisning er nærværende og inspirerende og giver anledning til selvindsigt og selvransagelse. På godt og ondt . Fagligheden er høj og temaer, som kan være komplicerede, bliver brudt op og gjort umiddelbare brugbare i en til tider kompleks hverdag. Holdstørrelsen var super og der var taletid og tid til refleksion hos alle.”

Gitte Åskov Pedersen
Administrationschef | Gangsted Advokatfirma

”De 3 Lederdage gav mig indsigt i, hvordan jeg selv fungerer i et team, som leder for et team, og hvad der flytter og motiverer andre. Og specifikt, hvad man skal være ekstra opmærksom på for at lede og drive møder og forandringer i den rigtige retning. Forskellen på leadership og management er blevet tydelig, ligesom forandringskurven, spørgsmålstyper, forandringskommunikation blev håndgribeligt. Jeg føler mig super godt klædt på til at angribe en verden i forandring. ”.

Stig Bortfeldt
Dealer Development
SEAT DANMARK

”Tak Heidi, en fantastisk rejse ind i mit ledelses jeg. Tre produktive dage, hvor holdet og jeg fik en grundlæggende gennem gang af teori, praksis og egen virkelighed. Jeg går videre med tasken fuld af forståelse, kendskab og fantastiske værktøjer, alt til dagens udfordringer som leder”.

Betina Walbjørn
Customer Service Manager Scandinavia
Telko Denmark A/S

”De 3 x lederdage har givet mig en øget bevidsthed om meningsfulde processer, forskellen på management og leadership strategier og en kæmpe aha-oplevelse ift. min egen ledelsesstil og adfærd – også under pres. Kurset kører på et højt fagligt niveau og adskiller sig fra andre lederkurser ved at være meget praksisorienteret og ved at inddrage personprofiler som en ekstra dimension til at arbejde med sit lederskab. Heidi formår at skabe et ”kursusrum”, hvor der også er fokus på at tale om det svære i ledelse. Hun gør stoffet så nærværende, at man bliver nødt til at forholde sig til sin egen ledelsesstil, og samtidig kan man gå direkte hjem og bruge sin øget bevidsthed, diverse modeller og værktøjer i praksis.”

Rikke Penthien
Leder af Børnehuset Molevitten

”Når Heidi underviser, så får man nye praksisnære input, som man kan gå direkte hjem og anvende. Det komplicerede bliver enkelt, og hun forstår at undervise på en nærværende måde med forståelse for deltagernes forskellige udgangspunkter”

Conni Falkner
COO hos NJORD Law Firm

”Heidi har med sin kompetente undervisning i AI bidraget positivt til vores kurser. Hun nøjes ikke med at levere et stærkt inspirerende personligt engagement. Med fingeren på pulsen udvikler og tilpasser hun kontinuerligt sin undervisning og sikrer, at vores kursister får et progressivt udbytte. Heidi er en fantastisk underviser, hun besidder stor erfaring koblet med faglighed, hun er rigtigt god til mennesker og formår at skabe engagement, god stemning, refleksion og forståelse hos sine tilhørere.”

Henning Daverne
Foredragsholder, forfatter og meditionslærer

“Der er utrolig få mennesker, der i virkeligheden er gode til at undervise, men det er Heidi. Hun har en særlig evne til at fornemme sit publikum, freestyle og justere workshop og undervisning til som dagen skrider frem – uden at miste retningen. Hun er skarp på sit stof og formår at få kompliceret viden om præferencer, profiler, adfærd og menneskelige dynamikker til at være enkelt, så alle går hjem med de vildeste indsigter.”

Dorthe Rindbo
Ekspert i personlig effektivitet og stifter af MPE-uddannelsen

Personlig Wingman
– til virksomheder

Virksomhedskurser kan suppleres med et wingman-klippekort. Det er ofte aktuelt for ledere, mellemledere eller sågar ledergrupper, som skal drive større strategiske og organisatoriske forandringer og har brug for fortrolig ledersparring ift. specifikke udfordringer i egen afdeling / personalegruppe.

10 timers Wingman-klippekort: 16.500 kr.
20 timers Wingman-klippekort: 31.500 kr.
50 timers Wingman-klippekort: 75.000 kr.

Et Wingman-klippekort kan deles i en ledergruppe.