For de modige

Lederdage

Et 3-dages lederforløb – 1 intensiv kursusdag om måneden. Lederdagene er rettet mod mellemledere, linje- og funktionsledere, der vil arbejde dedikeret med formålsdrevne forandringer, høj medarbejderinddragelse, følgeskab og fremdrift i strategiske og organisatoriske forandringer. Udbydes som åbent 3-dages lederforløb i efteråret 2019 og kan også bookes som virksomhedskurser.

Dit udbytte

Over 3 lederdage sætter vi fokus på involvering og handling som strategiske succesparametre i forandringsarbejdet. Det er ikke nødvendigvis selve forandringen, der trigger medarbejderne, det er i langt højere grad måden, du og organisationen griber forandringen an på. Derfor zoomer vi ind på, hvordan du kan indtænke medarbejdernes ejerskab, engagement og eksekveringskraft i måden, du leder forandringer på.

Du får fyldt værktøjskassen med processuelle greb, som gør det muligt at lede forandringer fra procesniveauet, hvor din fornemmeste rolle er at gøre det let for medarbejderne at se meningen med forandringen, engagere sig, samarbejde, samskabe nyt og ikke mindst føre forandringen ud i livet.

Alle 3 lederdage er praksisnære og har fokus på ny viden, værktøjer og greb, som du kan brug igen og igen – uanset om det gælder eksekvering af ny strategi, reorganisering, fusion, outsourcing, kulturtransformationer eller motivation og løft af personale, performance eller processer.

Lederdag 1: Formål

Forskningen viser, at det kun er 3 ud af 10 forandringer, der lykkes. To af de helt store forklaringer er, at medarbejderne ikke har ejerskab på formålet med forandringen og ikke kan gennemskue, hvordan de konkret kan bidrage til, at I kommer i mål med forandringen.

En af de vigtigste opgaver i forandringsarbejdet er derfor at skabe rammer og processer, der gør det muligt for medarbejderne tage ejerskab og se, hvordan de konkret kan bidrage med deres viden, erfaring og kompetence. Lederdag 1 sætter fokus på det strategiske forarbejde, som ruster dig til at få forandringen på skinner – fra start.

På dagen får du viden og indsigt i:

 • Et 5-trins procesdesign,som kan skaleres til alle forandringstyper
 • De 5 klassiske faldgruber og hvordan du navigerer udenom
 • Grundprincipperne for motivation
 • Formålsdrevet forandringer
 • Den handleklare strategi – på kun 1 side!
 • Adfærdstænkning som nøglen til handling
 • Rammesættende ledelse
 • 3 involveringsmodeller

Lederdag 2: Følgeskab

Alt for mange forandringer fejler, fordi medarbejderne ikke har (nok) indflydelse på nye løsninger, og fordi de ikke kan forbinde sig med forandringsbudskabet. Skal vi øge vores succesrate som ledere, skal vi derfor gøre os umage med at få forandringer til at give mening, ligesom vi skal turde give medarbejderne en væsentlig rolle i forandringsarbejdet.

Lederdag 2 zoomer ind på, hvad det kræver af fremtidens leder at drive involverende forandringsprocesser. Du får øget din bevidsthed om det innovative mindset, rollen som facilitater, og hvad det betyder at ”læne sig ind i processen”. Samtidig få du en række processuelle greb til at forstå, planlægge og gennemføre de møder og workshops, som skal løfte din forandingsproces. Kort sagt, hvordan du slipper kontrollen over løsningen – uden at miste styringen.

På lederdag 2 får du viden og indsigt i:

 • Anerkendende tænkning og menneskesyn
 • Lederens mindset og betydningen for proces og resultat
 • Kompleksitet som et vilkår i ledelse
 • Paradoksledelse
 • Fra Management til Leadership
 • Forandringskommunikation – do’s and don’ts
 • Nyere hjerneforskning
 • Forandringskurven og typiske reaktioner
 • Verdens ældste greb: Spørgsmålstyper og -teknikker
 • Metoder til succesfulde møder og workshops

Lederdag 3: Fremdrift

Succesfuld forandringsledelse starter hos dig som leder. Du er rollemodellen, der – i adfærd – tør vise, hvad der skal til, hvis du selv skal være den forandring, du ønsker af dine medarbejdere. Du sætter tempoet og sikrer fremdriften. Det vil sige, at du konstant ilter møder, workshops og proces ved at følge op, forventningsafstemme, genforhandle og i det hele taget har fokus på at fjerne barrierer, der kan spænde ben for, at I lykkes.

Der findes ikke en perfekt lederprofil, men bevidsthed om egne præferencer, styrker og blind spots er din nøgle til at skabe forandringsprocesser, som opleves som fair og retfærdige af medarbejderne. Afsættet for lederdag 3 er derfor, at alle udfylder en Insights Discovery Profil (online), da det giver en god platform at drøfte menneskelige dynamikker ud fra – og få øje på, hvordan din type kan virke på andre under pres og forandring.

På lederdag 3 får du således indsigt i, hvordan du kan tænde (og slukke) for følgeskab og fremdrift. Du får samtidig de sidste processuelle greb til at holde fremdriften i forandringsarbejdet, ligesom vi runder hele forløbet af ved at trække tråde til mindset, management-leadership paradigmet og facilitering af involverende processer.

På lederdag 3 får du viden og indsigt i:

 • Insights Discovery universet og de 4 farveenergier
 • Sammenhængen mellem præferencer og adfærd
 • Din foretrukne styrke, kommunikationsstil og mulige blind spots
 • Hvordan du spotter andre typer og tilpasser din kommunikation
 • Forståelse for teamdynamikker, diversitet og styrker
 • Identifikation af mulige udviklingspunkter ift. fremdrift i processer
 • Profilernes forkærlighed for tempo og korte afprøvningsfaser
 • Iterativ metode og høj medarbejderinddragelse
 • Mødetyper og mødedesigns, der sikrer handling

Form

Alle 3 lederdage veksler mellem oplæg, øvelser, refleksion, sparring og erfaringsudveksling. Mellem lederdagene afprøver du både ny viden og værktøjer på de konkrete forandringer, du driver hjemme i din organisation.

På hver enkelt lederdag vil du få udleveret nye praksisnære modeller, redskaber og processuelle greb, sådan at vi fra lederdag til lederdag få opbygget en solid værktøjskasse, du kan bruge igen og igen – uanset om det er store eller små forandringer, du skal drive.

Interesseret?

Har du spørgsmål til Lederdage er du velkommen til at kontakte mig på 22634455 eller heidi@handlingsledelse.dk. 

Tilmelding

Tilmelding til Lederdage skal ske på heidi@handlingsledelse.dk.

Husk at oplyse kursusnavn, kursusdato (efterår/forår + årstal), faktureringsoplysninger (firma, adresse og evt. EAN) samt personlige kontaktoplysninger.

Praktisk info

Lederdage efterår 2019

Lederdag 1: 23. oktober 2019
Lederdag 2: 19. november 2019
Lederdag 3: 10. december 2019

Lederdage forår 2020

Lederdag 1: 27. marts 2020
Lederdag 2: 24. april 2020
Lederdag 3: 28. maj 2020

Pris

18.500 kr. ekskl. moms for alle 3 lederdage. Prisen er inkl. Insights Discovery profil og materialer (værdi: 2.500 kr.), gourmetforplejning samt workbook / værktøjskasse.

Sted

Skiferhuset
Godthåbsvej 8B, baghuset 1. sal
2000 Frederiksberg

Tilmelding på

heidi@handlingsledelse.dk

Nye kurser – til tidligere Master Class kursister

Lederdage 2 + 3 tilbydes som opfølgningskurser til tidligere Master Class kursister – i efteråret 2019 til særpris på 10.000 kr. ekskl. moms.

Kontakt mig hurtigst muligt på 22634455 eller heidi@handlingsledelse.dk, hvis du vil sikre dig en plads.

Fra 2020 er prisen 12.500 kr. ekskl. moms for begge dage.

DATOER  2019
Lederdag 2: 27. september 2019
Lederdag 3: 25. oktober 2019

DATOER  2020
Lederdag 2: 20. marts 2020
Lederdag 3: 21. april 2020

STED
Skiferhuset
Godthåbsvej 8B, baghuset 1. sal
2000 Frederiksberg

Tidligere kursister

COWI, Ørsted, Rigsrevisionen, ALSO, AutoPilot A/S, PKA, Barnets Hus, SEAT, Københavns Kommune, Erhvervsakademiet Sjælland, Kavaleriet, SKAT, Chris-Marine/IOP-marine, Emerson Process Management, Aalborg Portland, Fødevarestyrelsen, Progressive A/S, Børnehuset Molevitten, Helsegreen & Co, Inspektion A/S, Amgros I/S, Nordea, Aller Media, DISA, Feriepartner Møn-Stevns, BWSC, Isoplus, Biltorvet, Region Hovedstaden, Jorton, Total Produce, Farusa Emballage A/S, Botilbuddet Dillesholm, Novo Nordisk, Alm. Brand, Næstved Kommune, Landsforeningen Spædbarnsdød, Skanlog A/S, Dräger Dillesholm, Kromann Reumert, Place2Live, Sagro, Østermarksskolen…

Lederdage som virksomhedskurser

De 3 lederdage kan også bookes som interne virksomhedskurser – fx som kickstart til en konkret forandringsproces, som inspiration undervejs i forandringsarbejdet eller som brikker i et internt lederuddannelsesforløb. De 3 lederdage kan bookes selvstændigt eller som samlet pakke.

Den store sidegevinst ved virksomhedskurser er, at kursusdagene kan tilpasse jeres konkrete udfordringer, og at ledergruppen for styr på de indre linjer, så de taler med en stemme over for medarbejderne.

Har du spørgsmål til de 3 lederdage eller vil du drøfte muligheder i forhold til internt kursus, så er du velkommen til at kontakte mig på 22634455 eller heidi@handlingsledelse.dk.

Personlig Wingman
– til virksomheder

Virksomhedskurser kan suppleres med et wingman-klippekort. Det er ofte aktuelt for ledere, mellemledere eller sågar ledergrupper, som skal drive større strategiske og organisatoriske forandringer og har brug for fortrolig ledersparring ift. specifikke udfordringer i egen afdeling / personalegruppe.

10 timers Wingman-klippekort: 16.500 kr.
20 timers Wingman-klippekort: 31.500 kr.
50 timers Wingman-klippekort: 75.000 kr.

Et Wingman-klippekort kan deles i en ledergruppe.

Referencer

”Heidi har med sin kompetente undervisning i AI bidraget positivt til vores kurser. Hun nøjes ikke med at levere et stærkt inspirerende personligt engagement. Med fingeren på pulsen udvikler og tilpasser hun kontinuerligt sin undervisning og sikrer, at vores kursister får et progressivt udbytte. Heidi er en fantastisk underviser, hun besidder stor erfaring koblet med faglighed, hun er rigtigt god til mennesker og formår at skabe engagement, god stemning, refleksion og forståelse hos sine tilhørere.”

Henning Daverne
Foredragsholder, forfatter og meditionslærer

“Der er utrolig få mennesker, der i virkeligheden er gode til at undervise, men det er Heidi. Hun har en særlig evne til at fornemme sit publikum, freestyle og justere workshop og undervisning til som dagen skrider frem – uden at miste retningen. Hun er skarp på sit stof og formår at få kompliceret viden om præferencer, profiler, adfærd og menneskelige dynamikker til at være enkelt, så alle går hjem med de vildeste indsigter.”   

Dorthe Rindbo
Ekspert i personlig effektivitet og stifter af MPE-uddannelsen