Skip to main content

Har du og dit team svært ved at få tingene gjort? – så skyldes det måske, at I er for konsensussøgende og mangler en sund risikovillighed. Det lammer nemlig handlekraften.

Vi kender alle de situationer, møder eller projekter, hvor vi sætter handlingen på hold, fordi vi gerne vil være sikre på, at vi træffer den HELT rigtige beslutning – og at det sker i fuld enighed.

Det kan umiddelbart virke både fornuftigt og sympatisk, men det kan også have den modsatte effekt: At vi handlingslammer vores team, mens vi bruger tid og kræfter på overdreven analyse og fælles fodslag.

Handlekraftige teams tør

Handlekraftige og effektive teams er gode til at træffe beslutninger og få tingene gjort – også selvom der ikke er 100% enighed i teamet. Og også selvom der er en vis grad af usikkerhed forbundet med de valg, der skal træffes.

Disse teams evner tilsyneladende at stå sammen og tøjle den usikkerhed, der er forbundet med svære valg, og undgå at søge konsensus for enhver pris.

Faren ved konsensus

Faktisk behøver vi ikke at være 100% enige for at kunne bakke op om en beslutning og gå ud i organisationen og eksekvere på en aftale eller handlingsplan. Det, medarbejderne behøver, er at blive hørt, og at deres ideer og bidrag bliver taget alvorligt og indgår i beslutningsprocessen. Det motiverer at have en betydningsfuld rolle i teamet, og det styrker den kollektive vilje til at stå sammen om den beslutning, som teamet ender med at træffe.

Skal vi som ledere undgå at handlingslamme vores team og styrke handlekraften, handler det derfor om, at vi er gode til at finde måder at generere tilslutning på fremfor at gå efter 100% enighed i teamet.

Manglende risikovillighed

Når viljen til at løbe risici er lav, bruger vi ofte (for) meget tid på at sikre os, at beslutningsgrundlag og løsninger er 100% gennemanalyseret. I sådanne teams vil man typisk argumentere for, at der er brug for at undersøge mere eller indsamle flere oplysninger, før der skrides til handling. I virkeligheden er vi i gang med at gardere os mod at lave fejl. Konsekvensen er ofte, at vi udskyder vigtige beslutninger, som ellers ville have boostet teamets evne til at handle, trods usikkerhed.

Det handler ikke om, vi skal træffe dumdristige beslutninger, snarere om at vi skal træne teamets (og måske vores egen) evne til at træffe dristigere beslutninger og turde lave fejl. Hvis vi træder vande i en uendelighed, lammer det nemlig teamets engagement og initiativ.

Som ledere skal vi derfor lægge os i selen for at legitimere fejl, så medarbejderne ikke føler, at de har grund til at gardere sig. Det skal være ok at fejle.

Sådan spotter du et handlingslammet team

Du kan tage temperaturen på dit team ved at kigge på jeres adfærd. Her er 6 adfærdstræk, der kan indikere, om jeres handlekraft er ramt. Vurdér, om dit team:

 • Er uklar på teamets retning og overordnede opgave
 • Forstår og formidler fælles målsætninger og prioriteringer meget forskelligt
 • Er bange for at lave fejl – og ikke ser fejl som kilde til læring
 • Oplever at møder og diskussioner kører i ring
 • Mangler mod til at handle uden omfattende analyse – udskyder beslutninger
 • Har svært ved at skifte kurs og give slip på metoder, der tidligere har virket

Fif til at booste handlekraften

Kan du nikke genkendende til en eller flere at de 6 træk, så kan du komme nogle af dem til livs ved at sætte ind på følende fronter:

 • Gør det naturligt og lærerigt at begå og dele fejl
 • Søg tilslutning fremfor konsensus, men husk samtidig at få alle bidrag på banen
 • Afslut alle møder med eksplicit at gennemgå de beslutninger, I har truffet
 • Aftal hvordan beslutningerne skal videreformidles til kolleger og andre afdelinger
 • Sæt deadlines på jeres aftaler, det skaber commitment

Vil du have flere fif til at styrke handlekraften?

Kom med på min Master Class i Handlingsledelse. Her får du tasken fyldt med praksisnære redskaber, modeller og guidelines, som skærper din evne til at drive forandringer med fokus på handling.