Skip to main content

Som ledere løber vi ofte panden mod muren, når vi overser, at uforudsigelighed ofte er et resultat af medarbejdernes interaktioner, og at den derfor i langt højere grad skal håndteres med dialog og nysgerrighed end med klassiske, lineære handleplaner og strategier. Nederst har jeg samlet 3 råd til dig, der som leder vil agere klogt i en uforudsigelig hverdag.

Hvor er det dog komplekst at være leder i dag!

Har du taget dig selv i at tænke sådan, så vil jeg begynde med at udfordre din tankegang. For spørger du mig, så er det ikke nødvendigvis blevet mere komplekst (mange af ledelsesopgaverne og beslutningsprocesserne ligner sig selv). Men uforudsigeligheden – som er kompleksitetens konkrete udtryk – fylder derimod langt mere i de fleste lederes hverdag. Derfor er det i høj grad det uforudsigelige og den usikkerhed og frustration, som følger med, man som leder kan øve sig i at håndtere.

Hvis du vil være dygtig til at tackle uforudsigelighed, så er det ikke den konkrete forandring, hvad enten det handler om reorganisering, outsourcing, nye IT-systemer eller noget helt fjerde, du skal være særligt opmærksom på. Snarere skal du have øje for, hvad disse forandringer gør ved medarbejdernes interaktioner med hinanden. Hvordan fylder de? Hvilke perspektiver og fortællinger tager form ved kaffemaskinen, i kantinen, på møder og på kryds og tværs. Det er nemlig mange gange udfaldet af disse dialoger, som ender med at udkrystallisere sig som uforudsigelighed – som dét, du ikke lige så komme.

Lad mig prøve at forklare, hvordan det kan se ud i den virkelige verden.

Et eksempel fra virkeligheden

Jeg blev på et tidspunkt kontaktet af et fritidshjem, hvor lederen var endt i en både uforudsigelig og kaotisk situation. Kort fortalt var forholdet mellem lederen og personalet anstrengt, sygemeldingerne væltede ind, forældrene var oppe i det røde felt, og det affødte flere klager, der igen smittede af på personalet, som ikke følte sig værdsat og på børnene, som ikke fik den opmærksomhed, de fortjener. Kommunen blev involveret af forældrene, og én forælder skrev sågar til borgmesteren. Alt sammen fordi lederen, som var ny, stillede krav om, at driftsoverenskomst, lærerplaner, øvrige pædagogiske krav og rammer (selvfølgelig) skulle overholdes.

Der er naturligvis mange nuancer i den konkrete case, og som altid kan situationer ses og forstås fra mange sider. Men ser vi nu på eksemplet med kompleksitetsteoretikeren Ralph Stacey som forståelsesramme, så var det netop de menneskelige interaktioner, dvs. dialogerne i krogene, på gaden, i personalestuen og hjemme hos forældrene, som affødte den uforudsigelighed, som lederen nu skulle tackle.

Lederen var selvfølgelig meget interesseret i at tæmme uforudsigeligheden, utrygheden og de negative røster om institutionen, men lige meget hvad han gjorde, virkede det som om, at interaktionerne på kryds og tværs fortsatte og eskalerede med et konstant skiftende udfald af uforudsigelighed til følge.

Og hvad kan vi så lære af eksemplet?

Ud fra Stacey’s kompleksitetstanker illustrerer eksemplet, hvorfor det ikke er muligt at tackle uforudsigelighed, hvis man ikke tilmed har en forståelse for, hvordan den er blevet skabt af de menneskelige interaktioner i alle kroge af organisationen. Det er derfor også interaktionerne, som skal være dit fokuspunkt som leder. Ligeledes skal eksemplet gerne være med til at tydeliggøre, hvorfor vi altid skal betragte kompleksitet og uforudsigelighed som gensidigt uafhængige størrelser. Taler man om kompleksitet særskilt, sker der nemlig mindst to uhensigtsmæssige ting:

  1. Vi risikerer, at snakken om kompleksitet bliver en (personlig) tolkning af, hvad kompleksitet i ledelse er, og det gør os ikke klogere på, hvordan vi tackler uforudsigeligheden, som er kompleksitetens konkrete udtryk.
  2. Vi kommer til at tackle uforudsigelighed og kompleksitet med velkendte, klassiske og lineære metoder i jagten på at få forudsigeligheden, trygheden og stabiliteten tilbage.

Jeg skal være den første til at erkende, at det kan virke noget “kompliceret” at anvende Stacey’s kompleksitetstanker i en travl hverdag, hvor konstante forandringer er blevet et vilkår, hvor beslutningstempoet har nået nye højder, og kalenderen er fuld af væg-til-væg-møder. Det kræver, at man tager sig tid til at forholde sig til det ukonkrete (interaktionerne og de mønstre, der dannes), at man reflekterer over egne erfaringer og ikke mindst, at vi accepterer, at kompleksitet ikke lader sig styre af lineære analyser og metodikker.

Betyder det så, at vi skal stoppe med at lave strategier og handleplaner? Nej, overhovedet ikke. Men det betyder, at vi skal medtænke og acceptere, at strategien og handleplanen sjældent bliver udført 100%, som vi har udtænkt og designet den. For der sker måske netop noget uforudset, når vi putter medarbejdere ind i ligningen. Som Aristoteles så fint formulerede det: Det er sandsynligt, at noget usandsynligt indtræffer.

3 råd til dit arbejde med uforudsigelighed

Nedenunder har jeg samlet 3 råd til dig, som gerne vil agere klogt i en uforudsigelig hverdag.

  1. Tag de menneskelige interaktioner alvorligt, selvom de er tidsrøvere. Dyrk samtalerne – de foregår alligevel, så hvorfor ikke deltage, intensivere dem og se, om du kan forhandle dit perspektiv ind i de mønstre, der er ved at opstå og derfor kan udmønte sig i uforudsigelighed.
  2. Lav endelig strategier, handleplaner, politikker osv., men betragt dem som arbejdsskitser, hvor formålet er snorlige, men accepter samtidig, at fremdriften skabes af mindre tiltag og prøvehandlinger, hvor I hele tiden bliver klogere på, hvad der bringer forandringen og organisationen i den ønskede retning.
  3. Tæm din lyst til at forudsige fremtiden. Se i stedet det, der er, lige dér, hvor du er – og prioriter at lede forandringer, processer og mennesker “fra nuet”. Dét, der binder jer sammen, er opgaven, og ledelsesopgaven bliver derfor at facilitere samarbejdet og samspille medarbejdernes forskellige tilgange, interesser og agendaer.

Få flere råd og konkrete redskaber – målrettet din hverdag!

Vil du inspireres og vide mere om, hvordan du kan blive bedre til at tackle uforudsigelighed og at navigere klogt i de paradokser, som helt sikkert følger med?

Så skal du med på mit 3-dages lederforløb til efteråret (1 intensiv kursusdag om måneden). Se det fulde program og book din plads, før det er for sent!