Skip to main content

Hvis du vil have succes som leder i en foranderlig og kompleks hverdag, så får du her mit vigtigste råd: Drop forestillingen om, at du skal gøre det rigtigt og for enhver pris handle i tråd med tidens mange populære ledelsestermer. Fokusér i stedet på at gøre det rigtige med afsæt i den virkelighed, du er en del af. Det kræver 3 særlige lederkompetencer – dem løfter jeg sløret for her.

Som ledere skal vi være agile, responsive, værdibaserede, visionære, unboss’ed, bæredygtige, formålsdrevne – ja, fortsæt selv listen. Sprog skaber virkelighed, og der synes generelt at være gået inflation i alt det, man skal kunne for at gøre det ’rigtigt’ som leder. Det ser jeg mindst to problemer ved:

For det første betyder det, at man skal kunne mestre alle tilgange for at være succes- og værdifuld, hvilket i sig selv er en urimelig opgave. Bare det at overskue, forstå og huske de mange forskellige termer og retninger er svært, og at få dem omsat til praksis er endnu sværere.

For det andet er det med til at flytte vores fokus, så det kommer til at handle om at gøre det rigtigt som leder (være agil, bæredygtig, responsiv osv.), mere end at bedrive virkelighedsnær ledelse med fokus på, hvordan man skaber positive bevægelser i teamet, afdelingen eller organisationen.

Verden bevæger sig konstant – det gør ledelsesopgaven også. Derfor handler det om at bevæge sig med, lede, mens man gør det, og lede med udgangspunkt i det, der er i dag – langt mere, end det handler om kategorisk at være i sync med bestemte ledelsestermer. Virkeligheden skal være dit omdrejningspunkt – ikke ledelsestermerne. Det kræver, at du stoler på din personlige dømmekraft og bruger dine optjente erfaringer til at vurdere, hvad der er det rigtige at gøre – her og nu. Er det fx nu, du skal italesætte elefanten i rummet? Tage en konflikt? Smøre bestemte snitflader i din organisation? Osv.

Er du begrebssmittet?

Ønsker du at bedrive virkelighedsnær ledelse, som gør din organisation, din afdeling eller dit team smidigt og handlekraftigt, anbefaler jeg, at du finder modet til at kigge lidt væk fra tidens ”korrekte” ledelsestermer og tage et opgør med de mange forventninger, der følger i slipstrømmen – dem, der får os til at føle, at vi skal leve op til noget bestemt, noget rigtigt. Ledelse skal gøres, ikke tales. Og det er langt vigtigere for fremdriften, at vi spørger os selv, hvad virkeligheden kalder på, og hvad der er det rigtige at gøre i den konkrete situation – i stedet for at tale om, hvad det nu er, det hedder.

Nedenfor har jeg samlet mit bud på 3 ting, som fremtidens organisationer har brug for ledelsesmæssigt for at klare sig godt i en omskiftelig verden. Eller med andre ord – 3 ting – som du med fordel kan sigte efter:

  1. Du skal bidrage til sammenhængende ledelse på tværs af mennesker, teams, afdelinger og andre snitflader for på denne måde at nedbryde siloer, øge forandringskapaciteten og få det maksimale ud af de kompetencer, der findes i din organisation.
  2. Du skal arbejde målrettet med at aktivere den kollektive handlekraft, da strategiske og organisatoriske forandringer er konstante og bedst løftes af engagerede medarbejdere. Hvor der er engagement, er der en vej, og hvor der er en vej, er der som regel en vilje!
  3. Du skal lede med udgangspunkt i den konkrete situation, dvs. tage udgangspunkt i det, der er og de vilkår, som er blevet givet – og samtidig acceptere, at der ikke nødvendigvis findes én rigtig løsning på de udfordringer, du og din organisation står overfor – men at der derimod kan være mange rigtige løsninger.

3 fremtidige lederkompetencer

Hvis du køber ind på de tre ting og kan se, at det vil skabe værdi i din organisation, kalder det videre på 3 specifikke lederkompetencer, du med fordel kan træne.

  1. Procesbevidsthed: Som leder har du meget at vinde, når du formår at skabe processer, rammer og forløb med plads til bottom-up, involvering og medarbejderindflydelse, da det netop er én af de vigtigste nøgler til at engagere og aktivere handlekraften hos dine medarbejdere. Når du sætter proces og relationer foran resultater, baner du tilmed vejen for læring (som igen bliver katalysator for ny læring!), der ultimativt leder til bedre løsninger.
  2. Facilitering: Som leder skal du være bevidst om din egen rolle i ledelsen af projekter, forandringer og processer – og særligt mestre rollen som facilitatoren, der driver processerne frem og faciliterer samarbejdet (mere end løsningerne!). Det kræver ikke mindst, at du bliver fortrolig med værktøjer såsom spørgeteknikker, gamemastery og mødefacilitering.
  3. Personlig dømmekraft: Som leder kan du udrette mirakler, hvis du bruger dine egne erfaringer og dit indre kompas til at gøre det rigtige. Vi skal turde spørge os selv, hvorfor vi – og måske organisationen – tænker og handler, som vi gør, og forholde os til, hvad det gør os i stand til, og hvad det udelukker? Først når vi får øje på de handlemønstre, som vores indre autopilot dikterer, eller som er blevet normen i organisation, kan vi se nye måder at håndtere paradokser, kompleksitet og forandringer på.

Vil du være dus med de 3 lederkompetencer?

Har du brug for praksisnære værktøjer og konkrete råd til, hvordan du mestrer de 3 lederkompetencer – så tag med på mit 3-dages lederforløb her i foråret (1 intensiv kursusdag om måneden).

Se det fulde program og book din plads, før det er for sent!

Om de 3 Lederdage

Lederdag 1: Formål (Procesbevidsthed)
Fokus: Hvordan kan du arbejde med høj medarbejderinddragelse –
uden at miste styringen. Læs mere.

Lederdag 2: Følgeskab (Facilitering)
Fokus: Hvordan du kan slippe kontrollen, uden at ende med en
laissez faire ledelsesstil. Læs mere.

Lederdag 3: Fremdrift (Personlig dømmekraft)
Fokus: Hvordan kan du tøjle din indre autopilot og skabe fair og retfærdige processer uden at give køb på dig selv. Læs mere.