Skip to main content

Strategier skal ikke bare udtænkes! De skal også oversættes til hverdagssprog og hverdagspraksis for at bane vejen for de adfærdsændringer og den handlekraft, som er nødvendig for at rykke organisationen i den ønskede retning. Min erfaring er, at rollen som ”oversætter” er svær for de fleste ledere. Derfor har jeg nederst samlet 3 oversættelses-strategier, der vil gøre det nemmere for dine medarbejdere at handle på strategien.

En strategi sætter retningen og peger på de forandringer, der skal flytte organisationen det næste år. Skal strategien blive en succes, siger det derfor også sig selv, at vores ledelsesfokus skal være at skabe reelle adfærdsændringer: Hvis vi vil opnå noget nyt – og realisere de ønskede forandringer – ja, så skal vi også gøre noget nyt!

Alligevel er det i dag de færreste ledere, som lykkes med at gøre det nemt for medarbejderne at ændre adfærd. Den kamp bliver vi imidlertid nødt til at kaste os ind i. Ellers vil der blive ved med at være en kløft mellem organisationen og medarbejderne og mellem ledelsens strategiske ambitioner og de konkrete handlinger og adfærdsændringer, der er forudsætningen for, at organisationen rykker sig.

Tal strategi i et sprog, alle forstår!

Strategier kommer kun til at leve, hvis der er en forbindelse mellem ledelsens strategiske ambitioner og hverdagspraksis blandt medarbejderne ude i organisationens mange afdelinger, teams og projekter. Desværre kommer denne forbindelse ikke af sig selv. Det er hårdt arbejde – og den allervigtigste opgave er, at vi som ledere taler strategi i et sprog, der er til at forstå!

Hvorfor? Lad mig give dig et eksempel.

Digital transformation er et prioriteret fokus i snart taget alle virksomhedsstrategier. Vi genkender ordet, og vi ved umiddelbart, hvad det betyder. Men forstår vi det samme? Kan vi hver især oversætte det til konkret adfærd, så alle ved, hvordan de kan bidrage til transformationsrejsen? Og hvor gearet er vores organisation til at drage afsted på denne rejse? Det er ofte lige her, hvor vi skal gøre de strategiske ambitioner relevante, praksisnære og meningsfulde for medarbejderne, at det bliver rigtig svært. Og det er lige præcis her, vi skal anstrenge os ekstra meget, hvis strategien skal have ben at gå på.

Med andre ord, skal strategien ikke blot udtænkes og se flot ud på papiret – ’Digital first’ lyder flot – men hvad betyder det?!? Strategien skal også oversættes til medarbejdernes hverdag, og så skal vi være opmærksomme på, at adfærdsændring og adfærdsledelse er nøglen til, at strategien bliver levende ude i organisationen.

Manglende oversættelse dræber handlekraft

Ofte går det galt med strategieksekveringen og oversættelsesarbejdet, fordi vi har for travlt og er for utålmodige med at få strategien ud. Heri ligger nemlig en indbygget risiko for, at vi ikke i tilstrækkelig grad får brugt tid og kræfter på også at gøre strategien handleklar for medarbejderne. Den forbliver abstrakt, og oversættelsesarbejdet bliver typisk skubbet nedad til mellemledere eller medarbejderne selv.

Det har en høj pris, hvis vi er utålmodige, for en strategi er kun god, hvis de mennesker, der reelt skal føre den ud i virkeligheden, forstår og kan se, hvordan de konkret kan bidrage og gøre en forskel i eksekveringen af strategien.

Hvis ingen rigtigt ved, hvad der forventes af dem, når de en kold dag i januar bliver præsenteret for en ny strategi med forkromede ord og et højt abstraktionsniveau, så sker der sjældent noget!

Du skal være ”oversætter” – på 3 niveauer

Nedenfor har jeg samlet tre oversættelses-strategier – på tre forskellige niveauer. Når vi mestrer dem, er vi godt på vej til at skabe en klar forbindelse mellem intentioner, handlinger og adfærd – og godt på vej til at gøre strategien handleklar for vores medarbejdere:

Niveau 1: Oversæt strategien til konkrete pejlemærker. Som ledere overser vi ofte, at medarbejderne er vores egentlige handlekraft! Vi skal debattere, udfordre og afstemme strategien med resten af organisationen. Først ned gennem ledelseslagene og herfra ud i organisationen. Det skal være klart, hvad organisationen ønsker at opnå, og det er vores evne til at være transparente her, som afgør, om vi tænder eller slukker for initiativ og handlekraft hos medarbejderne. Derfor skal strategien oversættes til strategiske pejlemærker, som inspirerer medarbejderne, så de kan få øje på nye løsninger og handlemuligheder – og sågar improviserer klogt, når der fx opstår forhindringer undervejs.

Niveau 2: Oversæt strategien til hverdagssprog. Alt for ofte ender næste års strategi som flotte slides fulde af buzzwords, der fortæller, at vi skal være agile, responsive, innovative, transformative, sustainable, digitale osv. Det lyder flot med de store strategiske ambitioner og armbevægelser (gerne formuleret på engelsk), men hvad betyder de på hverdagssprog? Som leder skal du frem med ordbogen og oversætte både strategi og buzzwords til et sprog, som er til at forstå – og hvis dét at være agil hos jer fx betyder, at der er en forventning om, at alle – hver især – bidrager med en fleksibel og smidig indstilling, så er det smart at sige højt og få det koblet til praksis, hvilket bringer os frem til niveau 3.

Niveau 3: Oversæt strategien til mikrohandlinger. Strategien lever først, når den bliver sat fri, når medarbejderne ejer den og kan handle på den. Derfor skal strategien i fællesskab med medarbejderne – og ved at aktivere deres unikke viden, erfaringer, kompetencer og handlekraft – oversættes til konkrete mikrohandlinger. Spørg dig selv og dine medarbejdere: Hvad skal vi konkret gøre anderledes i morgen, hvis vi som team eller afdeling skal hjælpe med at løfte de ønskede forandringer? Hvordan bryder vi fx ’agil’ ned i konkrete, lavpraktiske handlinger, som gør, at vi netop i vores IT udviklingsteam, i vores salgsteam, i vores kundeservice-afdeling er mere fleksible og mere smidige i morgen? Husk på, at det er summen af alle mikrohandlinger, som skaber forandringerne.

Dit arbejde som ”oversætter” på de 3 ovenstående niveauer sikrer, at du får adskilt bevægelse fra handling – for ja, der er forskel, og vi kommer ofte til at forveksle bevægelse med handling. Som ledere er vi i bevægelse, når vi udvikler strategier, laver planer og taler om forandringer – men bevægelsen i sig selv skaber ingen forandring. Forandringerne kommer først, når vi får koblet handlingsdelen på – og det sker, når du både formår at oversætte strategien til strategiske pejlemærker, hverdagssprog og til konkrete mikrohandlinger (og ny adfærd).

Brug for mere viden?

Har du brug for mere inspiration og viden om, hvordan du via din rolle som ”oversætter” kan styrke handlekraften i din organisation? Så er du meget velkommen til at kontakte mig direkte på heidi@handlingsledelse.dk eller 22634455.

Du kan også tage med på min Master Class i Handlingsledelse. Det er en intensiv kursusdag fyldt med praksisnære værktøjer og metoder til at udvikle handleklare strategier. Pga. Corona-situationen er datoerne til forårets Master Class endnu ikke fastlagt – men jeg satser stærkt på, at næste Master Class bliver afholdt i juni 2021.

Hvis du vil holdes ajour med datoen for næste Master Class, så skriv til mig her: heidi@handlingsledelse.dk. Du kan også tage et kig på programmet og via websitet skrive til mig, så lover jeg at give dig besked, så snart datoen er på plads.

Læs mere om Master Class’en og hør, hvad andre sige om kursusdagen