Skip to main content

Ledelse er ikke ’business as usual’. Forandringer på stribe og en øget kompleksitet betyder nemlig, at din succes ofte afhænger af, hvordan du tackler uforudsigeligheden i en travl hverdag. Her er mit bud på 3 ting, du skal stifte fred med, 3 store ledelsesudfordringer – og hvorfor du bør stjæle et par elementer fra procesledelse og integrere dem i din ledelsesstil.

Sat lidt på spidsen, så handler traditionel ledelse om at skabe resultater og nå i mål. Det gør procesledelse også, men her er der ligeså meget fokus på den læring, der opstår undervejs i ledelsen af processer, projekter og mennesker. Og netop fordi, uforudsigeligheden er blevet en konstant faktor, bliver vi pludselig afhængige af at opdage ting undervejs, som gør os klogere, gør os i stand til at ændre kurs og gør det tydeligt, at vi måske skal gøre noget andet end planlagt for at nå i mål.

Den nye virkelighed

Lederens evne til at improvisere klogt bliver derfor ligeså vigtig som god planlægning – og det er her, vi med fordel kan stjæle et par greb fra procesledelse. Vi kan nemlig ikke længere nøjes med at styre efter mål og resultater, for mens vi styrer, sker der ændringer et andet sted i organisationen, som også påvirker os.

Måske beslutter direktionen, at 50% af produktionen skal outsources til Østen, eller måske får salgsafdelingen grønt lyst til at overgå til nyt CRM-system. Store beslutninger, som garanteret er både fornuftige, nødvendige og bæredygtige, men ikke desto mindre kan de ændre din ledelsesopgave – for du skal følge med, nytænke dine processer og have dine medarbejdere med på at ændre adfærd.

3 ting du skal vide

Man kan sammenligne nutidens organisationer med et bundt elastikker: Når der sker ændringer et sted i organisationen, kan det sammenlignes med, at nogen ’trækker i en af elastikkerne’. Det giver direkte påvirkning i den anden ende af elastikken – som måske er i din afdeling – samtidig med, at det ændrer hele strukturen på elastik-bundtet.

På den måde kan små og store beslutninger rundt om i organisationen have både direkte og indirekte indflydelse på dig. Og på den måde bliver prioritering, om-prioritering eller om-om-prioritering af ledelsesopgaven hverdagskost for mange.

Med den øgede kompleksitet følger 3 ting, som vi lige så godt kan stifte fred med:

  1. Der vil altid være en sandsynlighed (eller risiko) for, at der sker ændringer et andet sted i organisationen, som får betydning for din afdeling – og dermed kan påvirke din ledelsesopgave fra dag til dag.
  2. Det kan blive sværere at læne sig op ad sine ledelseskolleger, da jeres ledelsesopgave kan have vidt forskellig karakter afhængig af den afdeling, du er en del af, og det ledelseslag, du befinder dig på. Tidligere var ledelseslag og -opgave mere klare og homogene, sådan er det ikke i dag.
  3. Du kan opleve, at du jævnligt står i helt nye og unikke ledelsessituationer, hvor det er svært at trække på tidligere erfaringer, fordi forandringer og nye projekter er så sammenflettede, at de er svære at gribe og gribe an. Dertil kommer, at målet med de forskellige projekter kan være flertydige eller måske endda modsatrettede.

Kort sagt befinder du dig som leder i en (ny) virkelighed, hvor det på den ene side er forudsigeligt, at noget uventet vil ske, når der bliver trukket i elastikken enten ’oppefra’, ’nedefra’ eller ’fra siden’, mens det på den anden side er uforudsigeligt, hvad der vil ske, og hvor meget det vil påvirke din ledelsesopgave.

Den øgede kompleksitet betyder, at din opgave i højere grad handler om at navigere dygtigt i det ukendte. Et godt greb er derfor at fokusere lige så meget på procesledelse som resultatledelse, da løbende opsamling af ny læring bliver dit nye grundstof til at navigere klogt i omskifteligheden og sikre de adfærdsændringer, som skal bane vejen for de gode resultater.

3 ledelsesudfordringer

Køber du ind på præmissen om den nye virkelighed og læring som katalysator for adfærdsændring og nye resultater, stiller det dig over for 3 udfordringer, du skal rette din opmærksom imod for at lykkes.

1. Facilitering af tværgående samarbejde
I mange organisationer kører flere og flere projekter på tværs af faggrupper, afdelinger og teams. Din udfordring som leder bliver derfor at gøre det let for dine medarbejdere at orientere sig ud ad i organisationen – mod hinanden. Opgaven er at smøre de snitflader, som muliggør det tværgående samarbejde – trods forskellighederne. Networking bliver et must, og ’relationsmusklen’ skal trænes!

2. Gød det kollektive ego!
Alle har travlt, men alligevel skal du gøre dig umage for at finde tiden til at løfte blikke fra egen afdeling og ’nurse’ det kollektive ego. Skal vi lykkes i organisationer med uforudsigelighed, så bliver det en ledelsesopgave at kunne skabe vilkår og processer, der gør det let for medarbejderne at videndele på tværs og tænke i fælles opgaveløsning, så du får det bedste ud af den kollektive intelligens. Agiliteten skal ned på microniveau, sådan at I løser projekter sammen – og rydder de løbende ’forhindringer’ af vejen i fællesskab.

3. Slut fred med paradokserne
I takt med øget kompleksitet og høj forandringshastighed oplever du garanteret, at du oftere og oftere er fanget i et paradoks. Det er fx svært at gøre ting først (kreativitet og nytænkning) og samtidig gøre det rigtigt (sikre stabilitet og ordentlige processer) eller at gøre ting hurtigt (resultater og leverancer) og samtidig gøre det sammen (sikre teamånd og gode relationer). Derfor har vi ofte følelsen af, at ligegyldigt hvilken beslutning vi tager, føles den forkert eller utilstrækkelig. Slut fred med, at ”modpolerne” forudsætter hinanden, og at der ikke findes én rigtig beslutning i en kompleks hverdag – men flere. Ledelsesopgaven er derimod at finde en balance mellem først, rigtigt, hurtigt og sammen.

5 konkrete råd

Hvis du vil arbejde målrettet med de 3 ledelsesudfordringer, har jeg her til slut ”stjålet” fem konkrete råd til dig – fra proceslederens værkstøjskasse.

  1. Sørg for at være nysgerrig og undersøgende i din tilgang – også selvom paradokserne hiver i dig. Fokuser på læring, som gør dig og medarbejderne klogere.
  2. Søg dialoger og perspektiver i din ledelse af såvel møder, workshops og processer. Det involverer og styrker medarbejdernes ejerskab på opgaven, projektet og de fælles resultater. Komplekse problemstillinger skal løses via komplekse refleksioner og din opgave er at aktivere den kollektive intelligens.
  3. Sørg for at rammesætte skarpt, da det gør det nemmere for medarbejderne at tænke i nye muligheder og handlinger samt at holde fokus på opgaven og fælles resultater. Uklar rammesætning får ofte processer, projekter og mennesker til at løbe af sporet.
  4. Få værdisat det kollektive ego, så medarbejderne orienterer sig mod hinanden og mod de fælles resultater i stedet for at have fokus på egne præstationer, egen bundlinje og personlig anerkendelse.
  5. Træn medarbejderne og dig selv i at stille spørgsmål, der forstyrrer ”plejer” og jeres gængse rationaler. Når man stiller spørgsmål, man ikke umiddelbart kender svaret på, arbejder man nemlig på kompleksitetens præmisser, hvor ny læring og kloge løsninger kan opstå.

Klar til mere?

Hvis du have mere inspiration og viden om lederens nye virkelighed og have tasken fyldt med praksisnære værktøjer til effektiv procesledelse, facilitering og mødestyring? – så tag med på mit 3-dages lederforløb til efteråret (1 intensiv kursusdag om måneden). Se det fulde program og book en plads, før det er for sent!