Skip to main content

De mest effektive ledere er dem, som formår at inspirere til handlekraft, sammenhold og nysgerrighed på nye løsninger – og scorer højt på dét, jeg kalder de 5 grundpiller i effektiv ledelse. Find grundpillerne nederst og brug dem til at vurdere din egen ledelsesstil.

Langt de fleste ledere kigger i dag ind i en organisatorisk virkelighed, som er præget af konstante forandringer og pludselige skift, og lige nu synes de ledelsesmæssige udfordringer endda at presse sig på i særligt højt tempo. For hvordan håndterer man som leder de stigende energipriser og de deraf øgede driftsomkostninger? Hvad stiller man op med 4-dages arbejdsuge, som alle taler om – skal det implementeres, fører det til high performance eller produktionstab? Og hvordan rykker man bedst på den grønne dagsorden?

Effektive ledere inspirerer til handlekraft og improvisation

I en virkelighed, hvor forandringerne står i kø, og løsningerne ofte er komplekse, er mit bedste bud, at vi som medarbejdere og ledere må eksperimentere og prøve os frem. Der findes sjældent én, men ofte flere mulige løsninger, og dét, der virker i den ene organisation eller i det ene team, virker ikke nødvendigvis andre steder.

Derfor kendetegner det også de dygtigste og mest effektive ledere, at de gør sig umage med at inspirere medarbejderne til en fælles tro på, at man – sammen – kan finde frem til gode og bæredygtige løsninger på de udfordringer, som hele tiden opstår. De effektive ledere forholder sig med andre ord til måden, de leder på. De formår at balancere hårde strategiske og økonomiske mål (ofte dikteret ovenfra) med en ledelsesstil, som er inspirerende og motiverer medarbejderne til handlekraft, klog improvisation – og til konstant nysgerrighed på at afprøve nye løsninger, tage ved lære af erfaringerne og justere til undervejs.

De 5 vigtigste grundpiller i effektiv ledelse

Men hvad adskiller mere præcist de gode og effektive ledere, som klarer sig godt i kompleksitet og konstante forandringer, fra de mindre gode?

Skåret ind til benet, mener jeg, at en stor del af svaret kan findes i de 5 nedenstående grundpiller og dominerende karaktertræk ved effektive ledere, nemlig ansvarlighed, nysgerrighed, transparens, tro og empati.

  1. Ansvarlighed: Effektive ledere tager ejerskab – både over beslutninger og resultater. De giver succeserne videre og tager fiaskoerne på sig. I gode tider er de meget omhyggelige med at rose og anerkende medarbejdernes indsats, holde gejsten oppe og dyrke den fælles indsats. Når tingene ikke går som ønsket, søger de i høj grad medarbejdernes input og er samtidig meget opmærksomme på, hvordan de tager hul på de ofte svære dialoger om nødvendige forandringer, om forventningerne til den enkelte og hinanden, kriterierne for succes etc. Det bringer os videre til næste kendetegn ved effektiv ledelse, nemlig nysgerrighed.
  2. Nysgerrighed: Effektive ledere er oprigtigt nysgerrige. De stiller de rigtige spørgsmål, til de rigtige medarbejdere, på de rigtige tidspunkter, og trods pres lykkes de med at styre trangen til ”enten-eller”-argumentation eller udtalelser a la ”vi gør sådan, fordi jeg bestemmer det”. I kraft af deres nysgerrige tilgang formår de at skabe og dyrke dialogen i organisationen og teamet, så flere mennesker – sammen – vil lede efter gode og bæredygtige løsninger på aktuelle problemer. Med andre ord: Ægte nysgerrige ledere er effektive, fordi de baner vejen for en ”ny normal”, hvor alle tager del i og føler ejerskab over forandrings- og løsningsarbejdet.
  3. Transparens: Effektive ledere er gennemsigtige og tydelige ift. den kultur, dagsorden, retning og de konkrete mål, de stiler efter. På denne måde baner de vejen for handlekraft hos medarbejderne – og skaber samtidig et værn mod frustrationer, tvivl, vrede og handlingslammelse. Herudover er den transparente leder typisk optaget af at forstå dynamikkerne og af at skabe klarhed om forskellige perspektiver (og modsatrettede interesser) i organisationen og teamet. De ved nemlig, hvor stor betydning det har for medarbejdernes engagement og motivation, at de føler sig hørt, ligesom de samtidig tror på, at gode løsninger opstår, når forskellige perspektiver kommer frem i lyset. Det bringer os videre til tro.
  4. Tro: Effektive ledere har en oprigtig tro på, og leder altid ud fra devisen om, at man sammen kan gøre en større forskel. Det gør dem populære, da det både er stimulerende og udviklende ”at være i båd” med nogen, som tror på, at alle medarbejdere har et ønske om at bidrage til løsningen af aktuelle udfordringer – og har noget kvalificeret at bidrage med. Det forstærker følelsen af at være ét hold, der står sammen, samarbejder og er loyale overfor hinanden og opgaven.
  5. Empati: Effektive ledere er empatiske og har evnen til at se, høre og forstå medarbejderne. De inddrager dem i svære problemstillinger og ved, hvordan man skaber produktiv meningsudveksling, hvilket baner vejen for engagement og stærke fællesskaber, som nærmest har en magnetisk tiltrækning. Samtidig er empati en forudsætning for effektivitet, fordi lederen, som lytter oprigtigt til medarbejderne, bl.a. får en vished om, at alle forstår de aktuelle udfordringer, målene og retningen, der er sat.

Prøv at tænk på en leder i din egen organisation, din sportsklub eller lignende. Hvordan vil du ”rate” ham eller hende i forhold til de 5 ovenstående grundpiller? Er vedkommende inspirerende, samlende og i stand til at skabe handlekraft, så gætter jeg på, at du vil give en høj score – er det modsatte tilfældet, gætter jeg på en lav.

Er du modig, så lav herefter samme øvelse med fokus på din egen ledelsesstil. Hvad tror du, dine medarbejdere vil sige om dig? Og hvad vil du gerne huskes for om 10 år?

Det er aldrig for sent at finpudse sin ledelsesstil

Har du lyst til endnu mere viden om, hvordan du med din ledelsesstil kan bane vejen for engagement, handlekraft og fremdrift i en kompleks organisatorisk virkelighed, så er du meget velkommen til at kontakte mig direkte på heidi@handlingsledelse.dk eller til at ringe til mig på 22634455.

Du kan også tage et kig på mine kurser, som er fyldt med praksisnær viden til effektiv ledelse og konkrete værktøjer målrettet din hverdag som leder.

Læs mere om kurserne her.