Skip to main content

De fleste organisationer er rigtig gode til at udtænke strategier, visioner, planer og konkrete ønsker til vækstmål. Men alligevel lider alt for mange strategier ”skuffedøden”, fordi de ikke bliver ”oversat”, så alle medarbejdere kan tænke med og handle på dem. Læs med og få gode råd til strategieksekvering i praksis.

En god strategi sætter mål og retning, så alle i organisationen ved, ”hvad vi laver”, og ”hvorfor vi gør det”. Strategien skal med andre ord sikre, at alle bevæger sig i samme retning og bidrager til organisationens overordnede ønsker om udvikling, kvalitet, vækst og resultater.

Men selvom de fleste ledere er enige om, hvad en god strategi er, og hvad den gør, er det ofte en stor udfordring at få strategien til at sive ud i organisationen, så den bliver allemandseje – og dermed gør medarbejderne til aktive medskabere, som driver løsningsarbejdet og forandringerne frem.

En god strategi er handleklar

Uanset om man arbejder med kortsigtede strategier med en tidshorisont på 1-3 år eller med mere langsigtede strategier, er det handlingen og strategieksekveringen ude i afdelingen, hos teamet og den enkelte medarbejder, som afgør, om strategien får ”ben at gå på”, eller om den ender som et ”ledelsesprojekt”, der aldrig rigtigt kommer udover rampen. Derfor kræver succesfuld strategieksekvering først og fremmest, at man ned gennem organisationen gør sig umage med at ”oversætte” og nedbryde strategien til letforståelige delmål, som netop er mulige at handle på.

Har man eksempelvis et strategisk mål om at skærpe organisationens bæredygtige profil, så bliver ledelsesopgaven først at få konkretiseret, hvad en bæredygtig profil overhovedet vil sige. Betyder det, at man skal affaldssortere lokalt, at dele af produktionen skal lægges om, at man skal være 100 procent papirløs eller noget helt fjerde?

Jo mere konkret, strategien ”oversættes” oppefra, fx at vi hos os skal være 100 procent papirløs, jo nemmere bliver det for medarbejderne nede i organisationen at bidrage til løsningsarbejdet, og ikke mindst at improvisere klogt, når noget uventet sker undervejs. Det sidste er snarere reglen end undtagelsen i vores komplekse og konstant foranderlige virkelighed.

Operationel frihed i afdelinger og teams

Herudover kræver succesfuld strategieksekvering, at de enkelte afdelinger og teams får operationel frihed til selv at svare på, hvordan de vil bidrage til at indfri målene. For kun ved at give operationel frihed kan flere tænke med i forhold til organisationens strategiske udfordringer – og endnu vigtigere, du øger sandsynligheden for, at medarbejderne ejer løsningerne og dermed handler på dem.

Er det strategiske mål eksempelvis at realisere 20 procent vækst, så kan salgsafdelingen fx drøfte, om deres bidrag skal komme via salg til nye kunder eller mersalg til eksisterende. Kundeservice kan fx drøfte, om deres bidrag kan komme ved at reducere antallet af kundehenvendelser. Og it-afdelingen kan fx drøfte, om der kan udvikles nye digitale services, så produktiviteten stiger, mens ressourcetrækket i flere afdelinger reduceres.

Det kræver ledelsesmæssigt og organisatorisk mod at give de enkelte afdelinger operationel frihed, men gør man det, får man til gengæld stimuleret den strategiske tænkning, fleksibilitet, autonomi og omstillingsparathed – i hele organisationen. Man får bredt ledelse og engagementet ud, banet vejen for medarbejdere, der vil tænke med og har mulighed for at handle, og man undgår de ”flaskehalse”, som netop opstår, når medarbejderne frakobles løsningsarbejdet.

3 råd til succesfuld strategieksekvering i praksis

Vil du som leder have succes med strategiarbejdet i din afdeling eller dit team, så er der særligt 3 ting, du skal være god til. Du skal:

  1. Oversætte strategien: Se det som din vigtigste opgave at ”oversætte” organisationens strategi og overordnede mål til netop din afdeling eller dit område. Gør dig umage med at bryde de store mål ned til delmål, som er mulige at handle på, og brug energi på at få kommunikeret de organisatoriske mål, fx et organisatorisk vækstmål, et ønske om en mere bæredygtig profil, øget outsourcing mv., så det bliver relevant for netop din medarbejdergruppe. Delmålene er ikke til debat, men din opgave er at skabe rammerne for en kvalificeret dialog blandt dine medarbejdere om, hvordan I bedst kan bidrage til at indfri dem.
  2. Slippe medarbejderne fri: Når du har ”oversat” strategien, så stol på, at dine medarbejdere har noget klogt, vigtigt og relevant at byde ind med, og at de mest kvalificerede løsninger opstår, når flere tænker med. Som leder øger du eksekveringskraften, når du bliver i lederrollen og har dit primære fokus på at holde overblikket og sætter rammerne, og omvendt lader det være op til medarbejderne at komme på de kvalificerede løsninger. Det kræver, at du som leder kæmper imod fristelsen til at ”micromanage” og trangen til selv at ville ”regne” løsningerne ud, da det frarøver medarbejderne muligheden for at tage ansvar og handle klogt.
  3. Gøre plads til læring og improvisation undervejs: Det er helt normalt, at en organisation kun kommer i mål med dele af en strategi, eller at målene skifter undervejs, fordi verden er i konstant forandring. Strategier eksekveres derfor mere effektivt, når du og dine medarbejdere er gode til at ændre kurs, når det er aktuelt, og kan drage nytte af den læring, som hele tiden opstår. For at ”massere” fleksibiliteten og omstillingsparatheden hos dine medarbejdere skal du være helt skarp på at få oversat formålet med strategien og de mulige kurskift undervejs, så medarbejderne ved, ”hvorfor vi gør, som vi gør”.

Brug for mere viden og inspiration?

Har du lyst til endnu mere viden om, hvordan du som leder får strategieksekvering og handling til at gå hånd i hånd, så er du meget velkommen til at kontakte mig direkte på heidi@handlingsledelse.dk eller til at ringe til mig på 22634455.

Du kan også finde inspiration i et af mine tidligere blogindlæg, hvor jeg giver mine input til, hvordan du ”oversætter” strategier til hverdagssprog og hverdagspraksis – og baner vejen for øget handlekraft.

Læs blogindlægget her: Hør, hvordan du oversætter strategi til handling – Intro til 3 oversættelsesstrategier.