Skip to main content

De fleste ledere er enige om, at god ledelse handler om at skabe resultater gennem andre. Men de færreste ved, hvordan man gør det i praksis. Derfor sætter jeg nu alt på et bræt og giver mit bedste råd til dig, der som leder vil vide, hvordan du aktiverer den samlede guldgrube af viden, erfaringer og kompetencer, som dine medarbejdere ligger inde med. Svaret er facilitering – og hvis du øver dig, kan du både løfte arbejdsglæden, motivationen og skabe eksekveringskraft i dit team.

Rigtig mange ledere bliver ledere, fordi de er dygtige specialister, som over tid har bevist, at de kan gå forrest og levere de ekstraordinære resultater. Derfor ligger det også lige til højrebenet for dem at tage ekspertrollen med sig ind i ledergerningen – for hvorfor ikke (gen)bruge de kompetencer, som før har givet succes?

Men ledere, der måske nok tror, at de aktiverer medarbejdernes kompetencer og eksekveringskraft, men i virkeligheden blot agerer eksperter, der har ’regnet den ud’ og derfor har for vane at gennemtrumfe egne løsninger, kan kun være sikre på én ting: De ender med demotiverede og passive medarbejdere, som ikke føler sig set, hørt eller værdsat – og derfor helt opgiver at bidrage (for det er jo alligevel chefen, der bestemmer det hele!).

Dygtige ledere gør det svære let!

Er du én af dem, der kan genkende trangen til at agere eksperten, som først spørger medarbejderne, når du allerede kender svaret, så får du her mit bedste råd: Se at få sadlet om og begynd i stedet at træne din nye rolle som facilitatoren, der ”slipper medarbejderne løs”, sætter dig selv i baggrunden og drager nytte af deres kolossale viden, kompetencer og eksekveringskraft.

Måske lyder det ligetil – det er det ikke. Først og fremmest kræver det, at du begynder at se medarbejderne – og ikke dig selv – som den eksekveringskraft, der skal bringe jer sikkert i mål. Den faciliterende leder har nemlig forstået, at de mest kvalificerede løsninger kommer, når man med en nysgerrig og dialogskabende ledelsesstil får sat medarbejdernes samlede mænge af viden, kompetencer og erfaringer i spil.

I skærende kontrast til eksperten ser den faciliterende leder det som sin vigtigste opgave at rammesætte, opstille mål og italesætte det højere formål, så alle i teamet kender retningen – hvorimod de aldrig får dikteret vejen til målet.

En anden måde at forstå rollen som facilitator er ved at kigge nærmere på ordets oprindelse: At facilitere kommer af det latinske facilis, som betyder ”at gøre det let”, og det er præcis, hvad du som faciliterende, mulighedsskabende og resultatskabende leder formår at gøre:

  • Du gør det let for medarbejdere at samarbejde.
  • Du gør det let for medarbejderne at samskabe.
  • Du gør det let for medarbejdere at bidrage med deres viden og kompetencer.
  • Du gør det let for medarbejdere at spotte, italesætte og fjerne de barrierer i organisationen, som forhindrer jer i at nå målet.
  • Du gør det let for medarbejderne at rejse sig, når de fejler.
  • Du gør det let for medarbejderne at improvisere klogt – indenfor specifikke rammer.

Rollen som facilitator stiller samtidig det store krav til dig, at du kan udholde det kaos, der følger med, når du spiller medarbejderne på banen og åbner for medindflydelse på beslutninger og løsninger. Men dét er samtidig et kaos, som dygtige facilitatorer kan stå stærkt midt i, fordi de har kridtet banen op og er helt skarpe på mål, rammer og formål.

5 gode råd – facilitering kan trænes

Nedenfor har jeg samlet fem gode råd til dig, der gerne vil være endnu mere tydelig i rollen som facilitator for på denne måde at løfte narbejdsglæden, motivationen og eksekveringskraften i dit team.

1: Vær tydelig på rammerne
Gør det muligt for medarbejderne at byde ind og tage ansvar indenfor den ramme, som du definerer. Tydelige rammer gør det muligt for medarbejderne at omsætte abstrakte visioner til konkrete handlinger, der rykker jer mod de bedst mulige løsninger.

2: Træk på medarbejdernes viden
Som leder er din eksekveringskraft lige udenfor din dør – hos medarbejderne! Men vil du have medarbejdernes viden i spil, skal du have tillid til deres kompetencer. Manglende tillid til kompetencerne sender medarbejdernes paraderne op – og eksekveringskraften ned. Mind dig selv om, at det er din vigtigste opgave at gøre det let for medarbejderne at bringe deres viden, erfaringer og kompetencer i spil.

3: Giv medbestemmelse
Når du som leder har en positiv forventning til, at medarbejderne har noget klogt, vigtigt og relevant at byde ind med, så får de også lyst til at gøre det! Derfor skal du altid nøje overveje, hvilke beslutninger, du kan lægge ud til medarbejderne – og at der ofte er mange flere, end du tror. Husk samtidig på, at du ved at give medbestemmelse, undgår at ende som flaskehalsen, der bremser resultaterne.

4: Vær skarp på formål
Hvis du vil træne dine evner som facilitator, så øv dig samtidig i at være snorlige på målet. Hvad enten der er tale om et møde, en workshop eller en forandringsproces, formår du altid at linke teamets aktiviteter til organisationens overordnede mål. Du formår at gøre din italesættelse af jeres højere formål til en naturlig del af hverdagen, så alle i teamet ved, hvorfor der skal arbejdes i en bestemt retning. Når der er fælles fodslag om det højere formål, er det meget nemmere for medarbejderne at se og forstå meningen med de konkrete handlinger, der skal bane vejen til målet.

5: Nedbryd barrierer
Som leder er facilitering din adgangsbillet til medarbejdernes viden om barrierer i organisationen, som du slet ikke var opmærksom på i forvejen. IT-systemer, der ikke spiller sammen, dårlig stemning i teamet eller belønningssystemer, der fremmer solopræstationer og ikke det fælles bedste. Når disse barrierer kommer frem i lyset, skal du som faciliterende og mulighedsskabende leder øve dig i at få dem nedbrudt hurtigst muligt. På denne måde gør du det let for medarbejderne at skabe resultater – mens du sikrer en høj eksekveringskraft i teamet.

Bliv klædt på som facilitator – og skab store resultater

Hvis du har lyst til større indsigt i, hvordan du skaber rammer, der giver medarbejderne endnu større ejerskab på nye løsninger, så er min Master Class måske svaret. Master Class’en er én intensiv dag, hvor du får fyldt ’værktøjskassen’ med konkrete værktøjer, som giver dig endnu større succes med at skabe involverende forandringer.

Nysgerrig? – se det fulde program og hør, hvad andre ledere har fået ud af at deltage på Master Class’en.