Skip to main content

Formålsdrevet ledelse er det nye sort, og flere og flere ledere er i dag fuldt ud bevidste om, at mening kommer før mål og proces før resultater. Men ofte tænker vi som ledere kun i formål på organisatorisk niveau og ikke i forhold til den konkrete forandring, vi skal lede vores medarbejdere igennem.

Rigtig mange virksomheder og organisationer er optaget af at formulere deres eksistensberettigelse – deres higher purpose – og mange ledere kender i dag til fordelene ved et veldefineret formål, som rækker ud over blot at tjene penge. De ved, at et velformuleret formål engagerer medarbejderne, slipper de innovative idéer løs og øger eksekveringskraften ned igennem organisationen.

Derfor er det selvfølgelig både klogt og vigtigt, at man som virksomhed eller organisation bruger masser af ressourcer og energi på at definere og arbejde med sit higher purpose.

Sæt ord på forandringens formål

Men vil du arbejde med formål som forandringsleder, er det imidlertid vigtigt, at du holder tungen lige i munden – for her er det ikke virksomhedens eller organisationens formål, du skal have fokus på. Det er derimod formålet med selve forandringen, du skal bruge kræfter på og gøre til pejlemærke for medarbejderne og dig selv. I praksis betyder det, at du skal formulere et formål, som svarer på tre centrale spørgsmål:

  1. Hvad er teamets eller afdelingens vigtigste, måske endda unikke, bidrag til realiseringen af den konkrete forandring? (tænk i ”erfaret styrker”)
  2. Hvad er det teamet eller afdelingen skal blive i stand til på den anden side af forandringen, som I ikke er i stand til i dag? (konkretisér ny/ønsket adfærd)
  3. Når I har realiseret forandringen, hvilken betydning (værdi) vil I da skabe for jeres kunder, borgere, interessenter mv.? (hvad gør I muligt for andre?)

Saml svarene i en enkelt formulering. De tre spørgsmål skal sikre, at du ikke ender med at formulere årsagen til forandringen, der ofte kan handle om besparelser, rationalisering, effektiviserering eller andet i en boldgade, som med sikkerhed vil slukke gnisten hos dine medarbejdere. Derimod skal spørgsmålene gøre dig i stand til at ”oversætte” noget, som umiddelbart kan lyde negativt, til et formål, dine medarbejdere har lyst til at tjekke ind i og være en del af.

Lykkes det dig at finde ind til kernen og formulere forandringens formål, så det giver mening og skaber stolthed, er du godt i gang med at aktivere eksekveringskraften og virkelysten i dit team – og du får medarbejdere med lyst til at tænke i nye idéer og innovative løsninger.

Det er naturligvis vigtigt, at forandringens formål er i tråd med organisationens formål, så du undgår at skabe kløfter, da det kan få medarbejderne til at ”disconnecte” og betragte forandringen som ”endnu en spareøvelse” i flot indpakning. Opstår der en kløft, risikerer du i bedste fald, at medarbejderne er uengagerede, og i værste fald, at de direkte modarbejder forandringsarbejdet.

Styrmand i ukendte farvande

Gør du forandringens formål til dét pejlemærke, som skal sikre fremdrift, stiller det samtidig store krav til din rolle som leder. Først og fremmest kræver det, at du afgiver kontrol og accepterer, at du nu er styrmand i ukendte farvande uden en præcis A-til-Z-plan, uden foruddefinerede løsninger og uden prioriterede delmål – men med et formål, du og dit team kan navigere efter, finde løsninger og prioritere ressourcer ud fra. Altså mere agil adfærd, mindre lineær tænkning.

Derfor skal du leve med, at det ikke er din opgave at finde løsningerne, men at det derimod er dit ansvar at udstikke kursen og ideelt set at inddrage teamet i at omsætte formålet til konkrete indsatser, handlinger og adfærd, som skal føre jer fremad. Med stor vedholdenhed skal du løbende gentage og skabe tydelighed om formålet, ligesom du skal have modet til at stoppe op undervejs for nysgerrigt at udfordre, om jeres handlinger og adfærd nu også understøtter formålet.

Det er ikke let! Og mange ledere som arbejder med formålsdrevet forandringsledelse bliver udfordret både på deres tålmodighed, deres behov for hurtige resultater, deres higen efter at tænke lineært fra problem til løsning og ikke mindst på trangen til at have kontrol over løsninger (ofte for at imødekomme presset ovenfra!).

6 råd til formålsdrevet forandringsledelse

For at hjælpe dig på vej har jeg samlet 6 råd, du kan bruge til at skabe fremdrift som forandringsleder:

1. Sørg for, at forandringens formål rummer den betydning og den forskel, forandringen skal gøre for kunderne, borgerne, interessenterne mv. Og hav samtidig tillid til, at parametre såsom økonomi, rentabilitet og effektivitet er resultatet af en god strategi og et meningsgivende formål.

2. Vær vedholdende og koncis i forhold til at omsætte forandringens formål til (flere) konkrete indsatser og løsninger, der hver for sig og sammen understøtter formålet. Du kan altid tjekke relevans og prioritere ved at spørge: Hvordan bidrager denne indsats/løsning til formålet med forandringen?

3. Hav øje for, at succesfulde forandringer handler om adfærd. Som leder skal du således koble hvert indsatsområde / løsning med en ny, ønsket adfærd. Ager ud fra devisen: Hvis man vil have noget andet, må man gøre noget andet (ny adfærd), ellers får man det samme.

4. Sørg for, at der er en rød tråd imellem organisationens og forandringens formål. Er der en kløft mellem disse to, risikerer du at ende med medarbejdere, som ”disconnecter” med forandringens formål – og derfor står af forandringsprocessen, fordi de ikke kan se meningen med besværet.

5. Se forandringer som en mulighed for at snakke om intentioner, formål og mening med dine medarbejdere – også selvom det kan føles som brandslukning eller lignende. I enhver forandringer ligger der altid en mulighed for at skabe nye, motiverende pejlemærker, der kan smitte positiv af på jeres arbejdsgange, kommunikation, adfærd, prioritering af ressourcer mv.

6. Øv dig selv og dine medarbejderne i at arbejde i uforudsigelighed og i den kompleksitet, som enhver forandringsproces er. Accepter, at det er godt nok, så længe I har snuden i sporet i forhold til formålet.

Vil du vide mere om formålsdrevet forandringsledelse?

Har du lyst til endnu flere råd og konkrete redskaber, som giver dig succes med formålsdrevet forandringsledelse? Så er min Master Class i Handlingsledelse svaret.

Nysgerrig?se det fulde program og hør, hvad andre ledere har fået ud af deltage på Master Class’en.