Skip to main content

Agil ledelse har efterhånden været det nye ”sort” længe – i hvert fald som et buzzword. Ordet (agil) er blevet et retorisk krydderi blandt ledere, og de fleste synes også at være enige om, at den organisatoriske virkelighed med konstante forandringer, pludselige skift og højt tempo stiller krav om nye ” agile” måder at lede og arbejde på.

Men hvad vil det egentlig sige at være agil? Skal vi være smidige og fleksible hele tiden? Skal vi respondere og handle hurtigt uanset hvad? Hvilke krav stiller det til vores ledelsesstil?

De fleste ledere og organisationer stræber efter at blive ”det”, men der er knap så meget fokus på, hvad agil ledelse egentligt dækker over i praksis. Den bold griber jeg derfor her!

Agil ledelse – mere end et buzzword

Oprindeligt kender vi ordet agilitet og dét at arbejde agilt fra projektledelse, hvor man i mange år har været vant til at tænke i iterationer, ”prototyping”, ”sprints” og i et konstant flow af ny læring, erkendelser og hurtige beslutninger. Det er således med afsæt i denne grundforståelse, at vi ofte omtaler agil ledelse som evnen til at træffe ”hurtige beslutninger” og evnen til at øge ”omstillingsparatheden”. Begge dele har da også meget rigtigt over sig, når det kommer til formålet med agil ledelse.

Men agil ledelse kan måske endnu mere rammende anskues som lederens evne til at tilpasse sin egen ledelsesstil til den aktuelle, og i mange tilfælde, akutte opgave og situation. Er organisationens største udfordring eksempelvis at digitalisere kerneforretningen, så er ledelsesopgave lige nu, hurtigt og smidigt, at lede de mange forandringer, der kan understøtte transformationen – alt imens man samtidig skal være opmærksom på, hvordan man via sin situationsbestemte ledelse bedst gør medarbejderne i stand til selv at reagere, respondere, tænke kreativt og handle hurtigt, hver gang noget uventet opstår undervejs. For det gør der!

Gamle og nye ledelsesmetoder

Agil ledelse handler således om at være proaktiv, om at ”smidiggøre” sin egen ledelse, sine medarbejdere og sin organisation, om at skubbe beslutninger nedad og udad i organisationen, skabe gode betingelser for selvledende teams – og måske mere konkret, om at være i stand til at bringe de ledelsesværktøjer, metoder og tilgange i spil, som bedst muligt skaber fremdrift i den pågældende situation.

I det klassiske ledelsesparadigme er styring, mål, uddelegering og kontrol kendte træk, hvorimod det nye ledelsesparadigme hylder facilitering, proces, dialog og samarbejde. Når vi taler agil ledelse, er der ikke tale om et enten-eller. Snarere handler det om, at man som leder er dygtig til at mikse traditionelle og nye ledelsestilgange, metoder og værktøjer – med det ene mål for øje, at man skal byde ind med den ledelse, der bedst skaber fremdrift og hjælper medarbejderne og organisationen med at lykkes med en given fælles opgave, på et givent tidspunkt.

Måske har du som barn prøvet kræfter med det klassiske kuglelabyrintspil, hvor du skal få en kugle til at trille gennem en bane – og udenom hullerne – ved at dreje på knapperne på siden af spillet. Det billede kan du måske bruge, når du tænker på rollen som agil leder. Opgaven er at være fleksibel, finde balancerne og i situationen at ”dreje på netop de knapper”, som sikrer fremdriften.

Der er brug for styring, uddelegering og definition af mål – bare ikke hele tiden. Og der er brug for facilitering, kommunikation og samskabelse – bare ikke hele tiden. Til gengæld er der hele tiden brug for, at man som leder frit, smidigt og hurtigt kan trække på værktøjer og ledelsestilgange fra både det gamle og det nye paradigme.

Agil ledelse handler om viden, kompetencer og adfærd

Agil ledelse stiller med andre ord store krav til lederens viden og kompetencer – og samtidig til bevidstheden om egne præferencer. Som leder skal du sørge for, at din ”rygsæk” løbende bliver fyldt op med forskelligartet ledelsesviden, kompetencer, metoder og greb – så din hurtige, smidige ledelsesadfærd bliver en troværdig respons på virkeligheden og de omstændigheder, organisationen skal tilpasse sig. Viden og kompetencer kan tankes via kurser, sparring, erfaring osv.

Mere lumsk er det derimod med adfærdsdelen, da vi alle har en indre autopilot, der ofte kommer til at styre vores foretrukne adfærd. Men uanset om vi har en tendens at være lyttende og kommunikerende eller igangsættende og kontrollerende, så handler agil ledelse om at kunne tøjle den indre autopilot, hver gang omstændighederne og situationen kalder på noget andet, end vi har for vane at gøre.

4 gode råd til agil ledelse i praksis

Nedenfor har jeg oplistet 4 gode råd til dig, som gerne vil skabe handlekraft og fremdrift med agil ledelse.

  1. Som agil leder skal du skærpe din evne til at mikse gamle og nye ledelsestilgange – og finde nye balancer, som hele tiden matcher den konkrete situation. Det kalder ikke mindst på et stærkt personligt lederskab, som bl.a. skal hjælpe dig med at skabe en ”vi-kultur”, hvor tydelige fælles mål og horisontale samarbejdsrum er reglen snarere end undtagelsen. Normen skal være, at teamsamarbejde og læring skal opstå i ”samarbejdsrum” på kryds og tværs af alle skel i organisationen.
  2. Som agil leder skal du have modet til at slippe kontrollen og så vidt muligt skubbe beslutninger og kompetencer nedad og udad i organisationen. Betragt i højere grad din ledelsesmæssige gennemslagskraft som din evne til at påvirke den fælles indsats frem mod de fælles mål.
  3. Som agil leder skal du have blik for gevinsten ved selvledende teams og understøtte samarbejdet i disse via rammesætning, kommunikation og feedback. Det minimerer flaskehalsproblemer, og det øger både smidighed og tempo, når du giver dine teams frihed til at beslutte og handle – selvfølgelig i tråd med retningen, du som leder har udstukket.
  4. Som agil leder skal du opdyrke en vis grad af spontanitet, når det gælder det tværgående samarbejde i organisationen. Kontinuerlig dialog og feedback på tværs kan fremme læring og synliggøre best practice.

Brug for mere viden og inspiration?

Har du lyst til endnu mere viden om, hvordan du med agil ledelse kan skabe fremdrift i en organisatorisk verden med konstante forandringer, skiftende omstændigheder og højt tempo? Så er du meget velkommen til at kontakte mig direkte på heidi@handlingsledelse.dk eller til at ringe til mig på 22634455.

Du kan også tage et kig på mine kurser, som er fyldt med praksisnær viden og konkrete værktøjer målrettet din hverdag som leder.

Læs mere om kurserne her.