Skip to main content

Mange ledere har skruet op for kommunikationen under coronaen, og en stor del af dem har samtidig erfaret, hvordan man ofte bliver belønnet med følgeskab og opbakning, når man kommunikerer tydeligt, autentisk, ærligt og på medarbejdernes præmisser. Spørger du mig, er der tale om erfaringer, vi som ledere skal tage med os videre, så vi for alvor begynder at betragte ledelseskommunikation som én af de vigtigste brikker i god ledelse. Læs med her og bliv klogere på din vigtige rolle som ledelseskommunikatør.

Coronakrisen har skabt et massivt forandringspres, og mere end nogensinde før har den tydeliggjort behovet for en effektiv ledelseskommunikation, som skaber mening, danner relationer, inspirerer og sikrer opbakning. Min oplevelse er da også, at mange ledere, netop under coronaen, har set, hvordan god ledelseskommunikation har været den nødvendige smørelse, som har gjort de store forandringer og omvæltninger mere spiselige for medarbejderne.

I det hele taget har det for mange ledere virket naturligt at skrue op for kommunikationen under coronaen. Det har kaldt på ekstra kommunikation, når samarbejdet fra den ene dag til den anden skulle fungere digitalt og på afstand, og når man som leder har været tvunget til at forholde sig til uforudsete konsekvenser af coronaen, hvad enten det har handlet om en kollektiv lønnedgang, om opsigelser, utilfredse kunder, forsinkede leverancer eller noget helt femte.

Hvad er ledelseskommunikation?

Coronaen har med andre ord sat en fed streg under, hvorfor ledelseskommunikation er en afgørende brik i det succesfulde lederskab og forandringsarbejde, fordi den er med til at sikre opbakning og skabe mening og følgeskab. Dygtige ledere har følgere – ikke medarbejdere, og god ledelseskommunikation er nøglen!

Derfor er der i min optik også al mulig grund til at tage det intensiverede ledelsesfokus på kommunikation med sig videre ind i fremtiden. Især hvis det omfatter, at vi som ledere tilmed begynder at se ledelseskommunikation som en vigtig disciplin, man løbende skal træne og dygtiggøre sig i.

Dette fortløbende arbejde starter selvfølgelig med en forståelse for, hvad ledelseskommunikation egentlig er. For god ledelseskommunikation handler om langt mere end din evne til at stille dig op på ølkassen og inspirere medarbejderne med dit talte ord – selvom det selvfølgelig er vigtigt i sig selv!

God ledelseskommunikation vedrører dit samlede kommunikationsaftryk, både ift. indhold og formidling. Det handler om måden, du omgås medarbejdere, hvad du fortæller dem, hvor og hvordan du gør det, hvordan du fremstår, måden du skriver mails, holder møder, følger op, interagerer med kunder og samarbejdspartnere og meget, meget mere.

Forberedelse gør underværker!

Med til den gode ledelseskommunikation hører samtidig, at du som leder er godt forberedt, før du kommunikerer! Under coronaen har jeg oplevet mange ledere, der har tænkt meget over deres kommunikation – både indholdet og formidlingen af den. Men fordi der har været meget pres på kedlerne, er der fortsat mange, som har haft svært ved at prioritere forberedelsesfasen, og som derfor er endt med at kommunikere på ”intuitionen”. Det har typisk ført til, at de efterfølgende har stået tilbage med en uklarhed om, hvorvidt kommunikationen reelt er lykkedes, og om budskabet gik tydeligt igennem.

Uden forberedelse er der samtidig en risiko for, at man, måske uden at være klar over det, kommer til at levere en ”top-down-agtig” en-vejs-kommunikation, som resulterer i utilfredshed, punkterer arbejdsglæde og reducerer produktiviten. Og det er ingen tjent med – heller ikke bundlinjen!

Derimod får man en langt større effekt, hvis man betragter ledelseskommunikation som en regulær ledelsesopgave, der skal forberedes, så man inden noget meldes ud eksempelvis har overvejet, hvad der optager din personalegruppe, hvad der bekymrer dem, hvad de skal bruge din information til, og hvad du som leder ønsker, de skal gøre anderledes i morgen.

5 råd til ledelseskommunikatører

Er du skarp og vedforberedt, så kan du med din ledelseskommunikation bane vejen for medarbejdere, som lytter, forstår, finder mening i samt bakker op om forandringerne. Hertil kommer, at den gode ledelseskommunikation skaber en modvægt til usikkerhed, som er super vigtigt i en tid med konstante forandringer, hvor hverken medarbejdere og ledere ved, hvor man ender henne. Nedenfor får du 5 generelle råd til din rolle som ledelseskommunikatør – ikke mindst i forandringstider og krisesituationer:

  1. Giv medarbejderne svar på, hvorfor noget nyt skal ske? Og hvad I skal opnå? Tag det alvorligt, at medarbejderne leder efter ”meningen med det hele”, og at din succes afhænger, at du netop får skabt mening, da det aktiverer deres opbakning.
  2. Vær klar på, hvad der er dit vigtigste budskab lige nu, og parkér alle de andre budskaber (som også er vigtige, men først på et senere tidpunkt).
  3. Find ud af, hvad der optager din personalegruppe – og ret kommunikationen mod dét, som optager dem. Medarbejdere kan alligevel ikke høre, hvad du siger, hvis deres tanker er et helt andet sted.
  4. Hav mod til at tale direkte ind i dét, som optager medarbejderne – også om de svære emner som fx frygten for opsigelse. Det øger tilliden, når du som leder tør tale om ”sandheden”.
  5. Hold dig til budskabet, undgå udenomssnak og lange historier, der forplumrer det egentlige budskab – og husk, at du samtidig skal italesætte muligheder, så medarbejderne kan se vejen videre.

Hold dig på beatet – og vær nysgerrig på egen formidling!

Ovenstående punkter har i høj grad fokus på indholdet (budskabet), men god ledelseskommunikation handler samtidig om formen – dvs. din formidlingsstil. Du kan sagtens have styr på budskabet, men hvis ikke du formår at formidle det til modtageren, ja – så sker der ingenting. Derfor følger jeg til sidst op med 4 råd, du kan bruge til løbende at træne og skærpe din formidling.

  1. Forhold dig kritisk til dit eget kommunikationsmønster og vær nysgerrig på, hvordan du bedst kommunikerer på modtagerens præmisser. Har du fx en tendens til top-down-kommunikation, når du kommer under pres, så arbejd målrettet på en mere dialogbaseret stil.
  2. Kommuniker med fast frekvens – og gentag det vigtigste. Det sikrer løbende forventningsafstemning, ligesom du holder medarbejderne på sporet af den ønskede adfærd og de mål, I sammen skal nå. Fast frekvens og gentagelser er ikke mindst vigtige, når kommunikationen foregår på distancen.
  3. Hold dig på beatet ift. relevante kommunikationskanaler og overvej nøje, hvilken eller hvilket mix af kanaler, som er det rigtige for dit budskab i den givne situation.
  4. Lad være med at være bange for at vise sårbarhed. Vær transparent og fortæl det, hvis du synes, noget er svært, og drop tanken om, at du skal kende alle svar på forhånd. Det gør dig autentisk, når du med din kommunikation viser mennesket bag lederen – og samtidig er du godt i gang med at aktivere medarbejdernes lyst til at hjælpe.

Brug for mere viden om slagkraftig ledelseskommunikation?

Jeg håber, at ovenstående indsatsområder og råd har vakt din interesse. Og vil du gerne vide endnu mere om, hvordan du kan tage kvantespring i forandringsarbejdet ved at arbejde målrettet med ledelseskommunikation (både ift. indhold og formidling), så er du meget velkommen til at kontakte mig direkte på heidi@handlingsledelse.dk eller 2263 4455.