Skip to main content

Stærke teams deler fejl og har tiltro til, at alle har de bedste hensigter. Første skridt er tillid og en leder, der ikke straffer svagheder og fejl.

Det, at have tiltro til, at ens leder og kolleger har de bedste hensigter, er en af de vigtigste forudsætninger for at opbygge et handlekraftige og stærke team. Disse teams forstår at spille hinanden gode og udnytte hinandens ressourcer, fordi de ikke skal bruge kræfter på at holde paraderne oppe.

Straf ikke svagheder og fejl

I praksis handler det om, at vi som team skal turde vise svagheder og fejl og have tiltro til, at vi sagtens kan blotte os, uden at det bliver brugt imod os. Uanset om det handler om manglende faglighed, personlig kompetence, performance, en misforståelse eller en konkret fejl, vi har lavet.

Det kan lyde lidt blødsødent, men sagen er, at handlekraften stiger, når vi ikke skal bruge mentalt krudt på at beskytte os selv og være forsigtige med det, vi siger, og måden vi agerer på. Først, når vi reelt slapper af, kan vi koncentrere vores energi og fokusere 100% på de konkrete udfordringer, vi står med som team.

Søg den positive dynamik

Vi kender det alle sammen: Når andre tror på os og har en positiv forventning om, at vi har noget klogt, vigtigt og relevant at byde ind med, så er det meget mere sandsynligt, at vi stiller vores viden, erfaring og kompetence til rådighed. Det vækker vores evne til at se ny muligheder, tænke kreativt og gå i samme retning. Og faktisk går de fleste af os en ekstra mil, når vi oplever, at vi har en betydningsfuld rolle i teamet, i udrulningen af forandringer, i realiseringen af strategien.

Sker det modsatte…

At vi fornemmer, at vores leder eller kolleger ikke har tiltro til, at vi kan løfte opgaven, bære ansvaret eller byde ind med noget vigtigt, så begynder vi at beskytte os selv. Vi begynder at tvivle på vores værd, føler os testet og tør ikke rigtig sige det, vi tænker. Vi bliver usikre, fordi der er en risiko for, at vi kan blive vejet og fundet for let. En naturlig reaktion er, at vi bliver forsigtige og tilbageholder præcis den viden, erfaring og kompetence, der afgør om teamet lykkes – eller ej. Ergo forbliver handlekraften latent, og vi risikerer at smide store muligheder væk.

Vores omdømme er på spil

Manglende fortrolighed i et team, betyder ofte, at vi bruger alt for meget tid og energi på at positionere os i forhold til hinanden, pleje vores omdømme og agere strategisk. De samme spørgsmål dukker op igen og igen, fordi vi aldrig får taget hånd om det egentlige problem – og det bliver aldrig rigtig kutyme at bede om hjælp og blive klogere, selvom vi godt ved, at det ville gøre forskellen og øge fremdriften.

Faren ved lav grad af tillid er, at vi ikke føler os forpligtet i forhold til at tage ansvar for den fælles opgave, som teamet har. Vi bliver på egen banehalvdel, putter ressourcer i egne opgaver og deadlines. Vi passer på vores eget omdømme – i stedet for at fokusere på, at vi kun lykkes, hvis alle i teamet lykkes.

5 typer adfærd hos stærke teams

  • De deler deres svagheder og fejl – og gøre dem til læring for teamet
  • De spørger om hjælp og tør tilbyde feedback og hjælp, også uden for eget ansvarsområde
  • De bruger tid og energi på at løse aktuelle problemstillinger – ikke på ”at spille spillet”
  • De lytter og lader tvivlen komme kollegerne til gode, før de konkluderer noget
  • De siger undskyld, fordi det vigtigste er at arbejde sammen som gruppe

Udviser dit teams de 5 typer adfærd i dagligdagen, så er fortroligheden høj, og du har et godt fundament for at opbygge et handlekraftigt team.

Lederens opgave

Vil du styrke handlekraften i dit team, er din opgave at opbygge en kultur, hvor svagheder og fejl ikke bliver straffet. Hvor dét at indrømme, at man ikke kan nå sin deadline eller har brug for hjælp til at knække en udfordring, ses som en styrke – og ikke bliver brugt imod en i øjeblikket, ude på gangen eller på næste møde.

Du skal gøre teamet fortrolige med at løbe den risiko, der er forbundet med at blotte sig – og lige så vigtigt: Du skal også gøre det selv. Her er det vigtigt, at du er oprigtig og ikke iscenesætter dig selv, en bommert eller en personlig svaghed. Det vil nemlig blive opdaget og give minus på tillidskontoen, da ingen kan lide at føle sig manipuleret med.

Vil du vide, hvordan du gør?

Så kom med på Master Class i Handlingsledelse. Én intensiv dag, hvor jeg lover, at du får fyldt tasken med praksisnære modeller og redskaber, blandt andet en trin-for-trin manual til at designe involverende forandringsprocesser, der skaber resultater, vækker tillid og engagere dine medarbejdere.

Du får også svar på:

  • Hvordan du fastholder tilliden til dig og dine beslutninger
  • Hvordan du giver medarbejderne en betydningsfuld rolle, uden at miste styringen
  • Hvordan du øger handlekraften ved at arbejde strategisk med involvering
  • Hvordan du vækker medarbejdernes ansvar og lyst til at drive forandringer (helt i mål)

Er du klar til handling?

– så klik her for at se det fulde program for Master Class i Handlingsledelse. Vil du lidt mere bagom konceptet, så brug 2 minutter på at høre, om en lussing og en lektie, som jeg fået.