Skip to main content

Frygt og usikkerhed er de tro følgesvende, når der sker store forandringer i virksomheden. Medarbejderne bliver selvfølgelig stærkt påvirkede af situationen, og det betyder en ekstra udfordring for dig som leder, der nu også skal håndtere forskellige menneskelige reaktioner. Men det er der råd for…

Lad mig introducere dig for 2 enkle principper fra inkrementel innovation. Dine medarbejderes engagement, ejerskab og vilje til samarbejde er en kraftig katalysator for, at dine forandringer lykkes. Skal du løse en udfordring gælder det altså om at invitere medarbejderne om bord på forandringsskibet, så de kan få det nødvendige ejerskab. Indsigt og medindflydelse giver tryghed og vækker lysten til at rent faktisk at deltage og bidrage til nye løsninger.

Afprøv nyt i korte sprints – det engagerer!

Overfører vi grundtanken fra inkrementel innovation til ledelse af forandringer, så betyder det, at du i dit design af forandringsprocessen, skal sætte rammer og retning, så det bliver muligt at tage små hurtige skridt frem mod et fælles mål.

Hastighed betyder noget, når vi taler om inkrementel innovation. Ledelsesopgaven bliver derfor at inspirere til, at teamet udvikler små innovationer, som kan afprøves i korte sprints, fx af 6-8 ugers varighed. Det stimulerer nemlig medarbejdernes evne til at se nye muligheder og handle på dem.

Helt basalt handler inkrementel innovation om at forbedre et eksisterende produkt/service eller optimere interne processer – med øget værdi som mål. Lad os sige, at du er blevet pålagt at fusionere to afdelinger, og at det skal ske, uden at du/I går på kompromis med kvaliteten. Hvad gør du?

Det indlysende svar er selvfølgelig, at du udstikker en retning, som giver mening for dine medarbejdere, og sætter nogle klare rammer for udviklingen af nye løsninger.

Yes, of course! Men hvordan?

2 how-to-do tricks

Næste gang du skal gennemføre en forandring, så prøv at implementere grundtanken fra inkrementel innovation. Her er to praksisnære principper, som du kan følge:

Princip 1: Bryd forandringen ned til mindre forandringsforløb
Det er svært at aktivere medarbejdernes handlekraft, når det gælder store forandringer med en fjern deadline. Formålet med forandringen skal du selvfølgelig have “solgt”, men skal du skabe handling, gælder det om at trække deadline tættere på. Prøv derfor at bryde den store forandring ned i mindre forandringsforløb. Det stimulerer medarbejdernes evne til at se muligheder, improvisere klogt og byde ind med løsninger. Handling på overskuelige mål giver flere succesoplevelser – en motiverende og positiv spiral er sat i gang.

Princip 2: Involver mere!
Åbne forandringsprocesser er hjertet i inkrementel innovation. Derfor kan du høste store gevinster ved at involvere dine medarbejdere i at finde de løsninger, der skal bringer jer i mål. Det giver medarbejderne en oplevelse af, at de har en betydningsfuld rolle, ligesom de løbende kan se, at de bidrager til fremdrift. Medindflydelse på selve løsningen giver det medejerskab, der ofte afgør, om forandringen giver mening, og om den nye løsning rent faktisk ender med at bliver ført ud i livet – af medarbejderne.

Du høster mindst 3 store fordele ved at implementere de to principper i dine forandringsprojekter:

  • Al forskning peger på, at mennesker kognitivt og følelsesmæssigt bedre kan kapere store forandringer, hvis de bliver brudt ned til mindre forandringsforløb.
  • Korte, overskuelige forandringsforløb påvirker vores evne til at se muligheder, byde ind med kloge løsninger og handle på dem, sådan at I tager nogle raske skridt på vej mod realiseringen af “den store forandring”.
  • De små forløb er hver især en lille forandringsproces, hvor du afprøver nye løsninger til lave omkostninger og uden stort ressourcetræk. Det vil sige, at du har råd til at begå fejl og lave tingene om, uden at det koster dig en formue.

Det bedste har jeg gemt til sidst

Du kan bruge de to principper i alle former for forandringsprojekter! Uanset om du skal reorganisere, fusionere eller optimere interne arbejdsgange, vil alle vinde ved at forandringen er designet til handling.

Vil du lære, hvordan du medtænker inkrementel innovation i dine forandringsprocesser og designer til handling? Så tag med på Master Class i Handlingledelse.